Samen Meedoen in Leiden!

Samen met bewoners, partners, vrijwilligers en de gemeente gaat Incluzio Leiden per 1 juli van start om een mooie, sterke sociale basis voor de bewoners van Leiden te realiseren. 
Incluzio bouwt mee aan een samenleving waarin iedereen meetelt en van betekenis is. Samen met bewoners en partners maken we van elke buurt een betere buurt. Dat is waar wij voor staan!  

In onze visie staan zelfregie en minder afhankelijkheid van professionals, meer steun vanuit de gemeenschap en netwerken centraal. Door een grotere rol voor en door bewoners neemt de kracht en vitaliteit van de straten, buurten en wijken toe. 

Er is natuurlijk al veel moois! We hebben aandacht en respect voor de huidige en goed werkende initiatieven in de stad en de mensen die daarvoor zorgen. In het bijzonder hebben we waardering voor de vele actieve vrijwilligers in Leiden; u bent van onschatbare waarde!

Voor vrijwilligers in Leiden

Wij maken heel erg graag kennis met u. Normaal doen we dat door bijeenkomsten te organiseren, maar vanwege de coronacrisis is dat nu natuurlijk helaas niet mogelijk! Dat is een uitzonderlijke situatie. Daardoor zijn we gedwongen om op een andere manier met elkaar in contact te komen.

We staan u liefst persoonlijk te woord. We gaan graag met u in gesprek en hopen dat u het mooie werk als vrijwilliger voort wilt zetten. U kunt ons bellen voor vragen, opmerkingen, tips of om u aan te melden als vrijwilliger. U bent van harte uitgenodigd om contact op te nemen met Jolanda Wolfs. 

Bel of mail Jolanda Wolfs, Programmamanager Incluzio Leiden.
Telefoon: 06 22 74 07 91,
E-mail: JWolfs@incluzio.nl 

Jolanda stelt zich hier alvast aan u voor:

Voor professionals in Leiden

Met enthousiaste en ondernemende professionals werken wij aan een sterke sociale basis in Leiden. Met 7 wijknetwerken – werkend vanuit bruisende buurtlocaties - sluiten wij aan op de sociale wijkteams en jeugd- en gezinsteams in de stad.

Bij Incluzio Leiden zoeken we bevlogen collega’s die voorop willen lopen. Bij ons krijg je de ruimte en verantwoordelijkheid om samen met wijkbewoners te werken aan een betere buurt. Onze professionals weten de sterke schouders in de wijken aan de kwetsbare schouders te koppelen. 

Incluzio is lokaal, resultaatgericht, innovatief, gelooft in integraal organiseren en in autonomie; je krijgt bij ons de ruimte en het vertrouwen om je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Wij zoeken medewerkers die onze visie delen, ondernemend zijn en zin hebben om samen met ons de nieuwe organisatie neer te zetten. Dit willen we graag doen met medewerkers van de huidige partijen en andere gemotiveerde kandidaten.

Wij zoeken onder andere teamcoaches, seniorencoaches, mantelzorgcoaches, vrijwilligerscoaches en buurtcoaches.