wmo radar

Krachtige burgers maken de wijk!

Wmo radar is een jonge snelgroeiende stichting.  Onze ambitie is een samenleving die voor elkaar zorgt en zo min mogelijk afhankelijk is van een overheid, professionals en loketten. Wij zetten in op het bieden van perspectief op meedoen, vrijwilligerswerk, werk en ondernemen. Bewoners doen mee en zetten zich actief in voor activiteiten die bij hen passen. We bieden professionele hulp en ondersteuning waar nodig. Onze insteek is leren van elkaar. Samen maken we meer mogelijk. In Rotterdam en in andere gemeenten in de Randstad verzorgen wij opdrachten voor gemeenten. Het omturnen van buurthuizen naar dynamische wijkcentra en ook de aanpak van overlastgevende jeugd zijn voorbeelden van opdrachten die wij uitvoeren. www.wmoradar.nl