Praat mee met Buurtteams Utrecht

3 mei 2017

Citydeal: meer handelingsruimte vraagt om andere professionele competentie

Om mensen adequaat te kunnen ondersteunen, ook op het gebied van armoede, schulden en wonen, hebben sociale wijkteams vaak te weinig handelingsruimte. Medewerkers raken verstrikt in een woud van regels, wetten en voorzieningen. De City Deal moet leiden tot nieuwe manieren van ondersteuning voor kwetsbare huishoudens waar de hulp stokt door verschillende wet- en regelgeving. Meer ruimte dus om te doen wat nodig is. Wat betekent dat voor de rol van de buurtteammedewerkers? Wat betekent die ruimte in de praktijk? 

Is het wel mogelijk om mensen te begeleiden vanuit gelijkwaardigheid en tegelijkertijd beslissingsbevoegdheid te hebben?” 

U kunt meepraten!
Reageer op deze vraag via Twitter (#generalisme #sociaaldomein #werkplaatsensociaaldomein) of mail uw reactie aan kus@hu.nl of via LinkedIn 

 

Lees het hele artikel op Kennisplatform Utrecht Sociaal 

Door in gesprek te gaan over actuele praktijkvragen en sociale vraagstukken draagt Buurtteams Utrecht bij aan de innovatie in het sociale domein. Elke twee maanden leest u een artikel waarin een bepaald thema aan de orde wordt gesteld met daarin een stelling of vraag. U kunt op dit artikel, deze vraag of stelling reageren. Door uw mening, kennis en/of visie te delen willen we met elkaar de dialoog aangaan. Buurtteams Utrecht neemt deel aan dit interactieve deel van het kUS. Zo hopen we met elkaar antwoorden te vinden. Doet u ook mee?