3 vragen aan Gerriene Anker over Anders Organiseren

29 september 2021

Om zorg en welzijn ook op termijn goed en betaalbaar te houden, is verandering keihard nodig. Bij Incluzio laten we elke dag zien dat mensen beter geholpen kunnen worden, door een nieuwe aanpak. Maar wat doen wij dan precies anders bij Incluzio? We stellen drie vragen aan Gerriene Anker, Teamcoach van Incluzio Hollands Kroon.

Anders organiseren in het sociaal domein, wat houdt dat concreet in?

We denken out of the box. Wat heeft een klant nou nodig om duurzaam zelf verder te kunnen? We zijn dus altijd op zoek naar passende oplossingen en we doen wat nodig is om de klant verder te helpen, zowel intern als extern. Een mooi voorbeeld waar dit naar voren komt is onze samenwerkingen met specialistische zorgaanbieders. Medewerkers van verschillende zorgaanbieders zijn beschikbaar gesteld om aan te sluiten bij het wijkteam. Zij zijn als het ware onderdeel geworden van het wijkteam. We kunnen snel een specialist bij een hulpvraag betrekken, zonder dat we eerst een verwijzing nodig hebben. We kunnen door de korte lijnen sneller tot een doelgerichte oplossing komen. Zo help je een klant door een best passende zorgaanbod te leveren en voorkom je onnodige kosten.

  Een anders voordeel is dat er voorheen veel administratie kwam kijken bij een doorverwijzing. Zo moest een passend product binnen de specialistische zorg gezocht worden en beoordeeld worden hoeveel uur iemand recht heeft op dat product. Vervolgens moesten de specialisten bijhouden hoeveel uren zij daadwerkelijk inzetten. Deze uren-facturatie is overgegaan op fte-facturatie. Incluzio Hollands Kroon betaalt voor de specialisten. Zo krijgen zij meer tijd om te doen wat nodig is. Het is dan ook echt maatwerk. Heeft het gezin die ene maand intensievere specialistische zorg nodig dan kan dat. 

Waarom is het zo belangrijk om anders te organiseren?

Je wilt het beste voor de klant, zodat de klant met een passende oplossing zelf - zij het met wat hulp - weer verder kunnen. In het verleden werd er in de zorg veel gedacht vanuit de organisatie: Welk product of dienst past het beste bij de hulpvraag. Er kwam hier ook veel administratie bij kijken. Wij kijken vanuit de klant. Wat heeft de klant nodig? En hoe kunnen we onze medewerkers laten doen waar zij goed in zijn? We merken dat deze aanpak effectiever is. Waar bijvoorbeeld kinderen voorheen uit huis werden geplaatst, zien we nu door snelle ambulante en intensieve begeleiding dat een kinderen in hun eigen omgeving kunnen blijven. We normaliseren en doen wat nodig is zoveel veel mogelijk bij de gezinnen thuis.

Is deze manier van werken leuker?

Ja. Er wordt een beroep gedaan op jouw inschatting, professionaliteit en creativiteit. Je kunt zelf met ideeën komen. Zo zijn er bij ons verschillende trainingen bedacht en gestart om bijvoorbeeld sociale aspecten bij kinderen te leren en ontwikkelen. Het werk is hierdoor veelzijdiger en je zit niet vast in vastgeroeste patronen. Je kan echt kijken naar hoe je iemand kan helpen in plaats van wat niet kan. Daarnaast maakt het ook gewoon leuk dat de klanten positiever en blijer worden van deze aanpak. Je het ziet resultaat. Wie wordt er nou niet blij van een positieve uitkomst?