Magis

Magis is een sociale onderneming die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpt. Samen met partners Facilicom en Radar zijn we in 2014 gestart met een opdracht van de gemeente Rotterdam. Wij zetten sociale werkbedrijven om naar een rendabele en zelfstandige onderneming. Een onderneming die inmiddels dagelijks zo'n 600 mensen met een beperking opleidt en begeleidt naar betaald werk. Een aantal van hen heeft een baan gevonden in de beschutte omgeving van onze bouwafdeling en kwekerij. De meesten onder hen werken in de Rotterdamse wijken zelf, zoals groenvoorziening, schoonmaak, onderhoud en beheer van gebouwen.

Werkervaringsplekken
Daarnaast activeert Magis jaarlijks zo'n 1.500 mensen die vaak langdurig aan de kant hebben gestaan, met als doel ze een volwaardige plek te geven in de samenleving. Met deze werkzaamheden kan Magis complete invulling geven aan de SROI-doelstellingen van gemeenten, instellingen en bedrijven. In goed overleg bepalen we de werkzaamheden, doen we de werving en selectie, vervullen de administratieve taken, begeleiden het gehele traject en bewaken de kwaliteit.  

Meedoen

Onze aanpak is erop gebaseerd dat werken meer is dan geld verdienen. Werken is meedoen aan de maatschappij. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen op deze manier aan het werk op plekken waar hun arbeidskracht tot zijn recht komt en leveren we producten en diensten waar in de wijk behoefte aan is. Zo wordt op meerdere manieren gewerkt aan het behalen van sociale doelstellingen én aan de leefbaarheid van de wijk.