Buurtteams Utrecht

Incluzio heeft in opdracht van de gemeente Utrecht een nieuwe organisatie opgericht. De Stichting Buurtteams Sociaal levert vanaf 2015 de sociale basiszorg in de gemeente. Bij de stichting zijn zo'n 250 professionals in dienst, die verdeeld over 18 buurtteams in de stad, aan het werk zijn. De buurtteams zijn er voor alle mensen die vragen en problemen hebben waar zij zelf niet meer goed uitkomen. Een buurtteam bestaat uit professionele hulpverleners en vakmensen met veel ervaring op het gebied van (psychische) zorg, welzijn, woonbegeleiding, verslaving, werk en inkomen. De buurtteams werken nauw samen met huisartsen en wijkverpleegkundigen. Buurtteams helpen mensen bij het vinden van een oplossing om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Ze doen dat door ook te kijken welke mogelijkheden er zijn in de directe omgeving en een verbinding te maken met collectieve buurtvoorzieningen. Daarnaast werken zij actief aan preventie. 

De overgang naar buurtteams betekent ook een grote cultuuromslag voor alle professionals. Het betekent immers dat de mensen die nu nog als specialist worden ingeschakeld, straks als generalist gaan werken. Ze moeten over de grenzen van hun eigen discipline heenkijken en niet met een standaard antwoord komen, maar maatwerk leveren. Dat is een enorme verandering. 

Na een vliegende start aan het begin van 2015, is het afgelopen jaar hard gewerkt om een goed vervolg te geven aan de ontwikkeling van de Buurtteams Utrecht. In deze rapportage leest u over wij hebben gedaan en bereikt.  Alles vanuit onze ambitie om van elke Utrechtse buurt een betere buurt te maken.