Incluzio actueel

Samenwerkingspartner Ayuto genomineerd voor de Zorginnovatieprijs 2021

Onze samenwerkingspartner Ayuto is met Emma Zorgt genomineerd voor de Zorginnovatieprijs 2021. We zijn trots dat wij als Incluzio een belangrijke bijdrage hebben gehad in de doorontwikkeling van de...

Mooie resultaten Beter Thuis

Het netwerkinitiatief Beter Thuis draagt bij aan de toekomstige ouderenzorg, zodat mensen niet alleen langer maar ook beter thuis kunnen blijven wonen. Dit doen we samen met bewoners, professionals...

Fijne feestdagen en een gezond 2021

Incluzio wenst u fijne feestdagen toe en een gezond 2021!

Samenwerking Incluzio Hollands Kroon en Parlan voor zorg op maat

Incluzio Hollands Kroon en Parlan zijn een samenwerking gestart om gezinnen uit Hollands Kroon de juiste ondersteuning te bieden wanneer zij kampen met complexe problematiek door bijvoorbeeld een e...

Incluzio ook vanaf 2021 uitvoerder van welzijnswerk in Rheden

Vanaf 1 januari 2015 heeft het rijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de bekostiging van een drietal sociale opgaven belegd bij gemeenten: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wm...


Gezin moest met 900 euro rond zien te komen

Omgaan met geld. Niet iedereen doet het even makkelijk. Schulden opbouwen is gauw genoeg gebeurd. Als mensen vastlopen in hun financiën helpt Esther van Riessen, budgetcoach bij Wmo Radar, ze graag uit de brand. 

...