Incluzio actueel

Tishana en Meliange dolblij met jongerenhub Delfshaven

In samenwerking met de gemeente, werkt wmo radar aan talentontwikkeling en ontmoetingen onder jongeren. Om goed in te spelen op de behoeften van Rotterdamse jongeren, betrekken we hen bij de invull...

Moeder in plaats van hulpverlener

Rust en ruimte. Dit was wat Sandra (43) zocht toen ze twee jaar geleden met haar man en drie kinderen verhuisde naar Anna Paulowna. Door het hulpverleningsverleden van het gezin kwam ze al snel in ...

Samenwerkingsverband Timon en Incluzio

Vanaf 1 januari  2022 biedt samenwerkingsverband Timon-Incluzio de jeugdhulp, Wmo-begeleiding en de hulp vanuit de wijkteams aan in gemeente Stichtse Vecht. Dat is de uitkomst van een dialooggeric...

Anders Organiseren, hoe doe je dat?

Om zorg en welzijn ook op termijn goed en betaalbaar te houden, is verandering keihard nodig. Bij Incluzio laten we elke dag zien dat mensen beter geholpen kunnen worden, door een nieuwe aanpak. Ma...

Krachtenbundeling met 12 arbeidsmarktregio's

Mensen die nu moeilijk aan een baan komen, moeten in de toekomst bij Axxicom Thuishulp aan de slag kunnen. Dat is het resultaat van de krachtenbundeling met 12 arbeidsmarktregio’s. Die regio’s,...


Ouderschap Blijft

Positieve gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Bij Incluzio zien we dat anders kijken vaak helpt. Bijvoorbeeld door te kijken hoe je samen - na een scheiding - verder kan in het belang van de kinderen die je samen hebt.

...