Ervaringsrapport Het Goede Gesprek

7 september 2022

Met veel trots publiceren we het ervaringsrapport “Het Goede Gesprek”. Dit innovatieve project van wmo radar, onderdeel van Incluzio, is het bewijs dat samenwerking tussen sociaal werk en geestelijke verzorging loont. 

Sommige onderwerpen, zoals vragen over het verlies van dierbaren of de beperking van zelfstandigheid, zijn lastig aan te snijden. Gesprekken over dit soort levensvragen, die vaak vanaf een bepaalde leeftijd extra gaan spelen, vragen om deskundigheid en begeleiding. Daarom is wmo radar met Het Goede Gesprek gestart en nam een geestelijk verzorger in dienst. De geestelijk verzorger trainde en begeleidde een team van vrijwilligers zodat zij op de juiste manier in gesprek konden met thuiswonende ouderen over zingevings- en levensvragen.

Benieuwd naar de aanpak van het Goede Gesprek en de resultaten van de afgelopen drie jaar? Lees dan hier het ervaringsrapport.