Club Verder Opbouwwerk bijeenkomst inwonersparticipatie

In januari 2020 hebben we met de opbouwwerkers die in de verschillende bedrijven (Rotterdam, Enschede, Zaanstad, Leiderdorp en Rheden) van Incluzio werkzaam zijn weer een bijeenkomst gehad. We hebben met elkaar stil gestaan bij het thema inwonersparticipatie, hoe stimuleer je dit?

Rob Andeweg, socioloog en docent  aan de Hoge School van Amsterdam (HVA), nam ons tijdens het ochtendprogramma mee in de ontwikkeling van de verzorgingsstaat naar een activerende staat, ook wel participatiesamenleving genoemd. 

De verzorgingsstaat beeldde hij op deze wijze uit.

Daarnaast liet hij ons de transformatie zien naar een activerende verzorgingsstaat.

Daarna besprak hij onze rol als opbouwwerker/ sociaal werker. We bewegen ons als tussenpersoon tussen het systeem (gemeente, woningbouwcorporatie), het maatschappelijke middenveld (vrijwilligersorganisaties, belangengroepen) en de leefwereld van de inwoners. Jeroen Gradener had ons verteld over het triple mandaat waar wij mee te maken en dat maakt inwonersparticipatie soms ingewikkeld, want wanneer een inwoner een plan heeft in een volkswijk. Dan  heeft de woningbouwcorporatie daar ook vaak een mening over of een gemeente of een bewonersorganisatie in diezelfde wijk.
Als opbouwwerker proberen we over het algemeen inwoners te activeren en uit te dagen tot meer zorgen voor elkaar. Rob sprak dan ook over en activerende verzorgingsstaat. Onze rol is in het bijzonder het opzetten van burennetwerken, inclusieve ontmoetingscentra en het werken aan gezondheid. Dit kwam ook naar voren uit de werkopdrachten van de collega’s die we hebben bestudeerd. Het spanningsveld waarin we opereren liet hij zien door het volgende schema:

Hij wist ons onder andere te inspireren door zijn ervaringen te delen aan de hand van het project ‘bintjes in de buurt’ waar hij ook een boek over heeft geschreven. Bintjes (de aardappels) als bindmiddel in de Amsterdamse wijk Zuidoost waar Rob woonachtig is. Hoe zet je inwoners in de hun kracht en in voor de buurt, hoe zorg je voor participatie, sociale cohesie? 

Ervaringen vanuit Hollands Kroon

In de middag schoof Suzanne Klein-Schiphorst aan om o.a. vanuit haar ervaringen in Hollands Kroon te delen hoe zij basisvoorzieningen inrichten om bewonersparticipatie te stimuleren. Met mooie en succesvolle voorbeelden als de Doet & Ontmoet groepen en bijvoorbeeld de dementiecentra. Of door samenwerkingen aan te gaan met lokale organisaties en initiatieven die in de haarvaten van de wijken zitten en echt het verschil kunnen maken. Ook in samenwerking met de gemeente zijn er een tal van initiatieven die op laagdrempelige manier bijdragen aan een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. 

Al met al een inspirerende dag waarbij we zowel vanuit de theorie als praktijk voorbeelden mochten horen die we ook weer als denkrichting mee kunnen nemen bij onze eigen opdrachten. 

Volgende bijeenkomst?
We zijn nu driekwart jaar als groep met elkaar onderweg. Een mooi moment om de organisatie en invulling van deze bijeenkomsten over te dragen aan twee nieuwe enthousiaste collega’s. Amanda en Robert zullen het stokje van ons overnemen. Er zijn genoeg onderwerpen die we nog met elkaar verder willen verkennen en uitdiepen. 

De eerstvolgende sessie staat gepland op 6 april. Het onderwerp gaat dan over buurtontmoetingsplekken en hoe om te gaan met de diversiteit die er is. 
Ook deze bijeenkomst zal in Utrecht plaatsvinden.

Ook de andere data voor komende jaar zijn bekend: 29 juni, 21 september en 14 januari 2021. Dus noteer ze alvast in de agenda als je ook wilt aansluiten. 

Wil je ook betrokken worden?
Is de interesse gewekt om ook deel te nemen of een thema bespreekbaar te maken die opbouwwerk raakt? Of zou je graag willen aansluiten de 6e of meer horen over het programma van die bijeenkomst? Of misschien heb je wat over het thema delen? Neem contact op met je collega die al aangesloten is bij de ‘club’ of mail/bel naar Amanda Jansen of Robert van Egmond. Zij zijn bereikbaar via AJansen@wmoradar.nl en  RvEgmond@Incluzio.nl.

Groet, Walter van Vliet en Joanne Stoel