Zorg

Daar waar sociale wijkteams de verschillende welzijns- en ondersteuningstaken integreren is het doel van Incluzio om hier zorgtaken aan toe te voegen. Door het bij elkaar brengen van twee financieringsstromen (ZVW & WMO) kunnen taken worden gecombineerd en geïntegreerd zodat het maatschappelijk rendement toeneemt en de totale kosten in de wijk dalen.

In dit dienstverleningsconcept is Incluzio (mede)verantwoordelijk voor de inrichting, aansturing en uitvoering van alle zorg- en ondersteuningstaken in de wijk zoals wijkverpleging, persoonlijke verzorging individuele begeleiding, huishoudelijke hulp, opbouwwerkers, gezinscoaches en jeugdhulpverlening. Domotica en zorg op afstand-oplossingen spelen hierbij een belangrijke ondersteunende rol.