Wijkbedrijf 'Mariahoeve Werkt!' zorgt voor nieuwe impuls haagse wijk

10 april 2014

De Gemeente Den Haag (via het Werkgeversservicepunt Den Haag) en Incluzio zijn deze maand begonnen met de voorbereidingen voor de opzet van een nieuw wijkbedrijf voor- en door langdurig werkelozen uit de Haagse wijk Mariahoeve. Het wijkbedrijf 'Mariahoeve Werkt!' gaat op 1 juni a.s. van start en biedt 30 buurtbewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een unieke kans op werk. Daarnaast draagt het wijkbedrijf actief bij aan verbetering van de leefbaarheid en economie van de wijk. Een mooi voorbeeld van de participatiemaatschappij in wording.

100% uitstroom naar regulier werk binnen 6 maanden

Mariahoeve is een prachtige wijk in Den Haag met veel actieve burgers en mooie initiatieven. Helaas zijn er in deze wijk ook veel mensen die moeite hebben met het vinden van werk. Met dit nieuwe wijkbedrijf slaan Incluzio en het Werkgeversservicepunt van de gemeente Den Haag een brug tussen de gemotiveerde mensen zonder werk en de bedrijvigheid die er in de wijk is. "De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun succes; wij ondersteunen ze zodat ze het einddoel bereiken: een echte baan", zegt projectmanager van Incluzio Saskia Fijma. "We starten in nauwe samenwerking met de wijkmanager met het in kaart brengen van wat er al is in de wijk en waar nog behoeftes zijn. We weten, dat er veel mogelijkheden liggen, dit wordt met deze stap verder concreet gemaakt. Vervolgens gaan we aan de slag voor lokale bedrijven en instellingen maar ook in de publieke ruimte." Alle buurtbewoners die participeren in het wijkbedrijf doorlopen een traject met opleidingen en persoonlijke begeleiding. Uiteindelijk zorgt het wijkbedrijf voor het versterken van de sociale cohesie in de wijk, het draagt bij aan de leefbaarheid en levert de deelnemers een baan op. Een deel van de mensen krijgt een reguliere baan binnen het wijkbedrijf. De rest stroomt uit naar een baan bij één van de werkmaatschappijen van Facilicom (de grootste facilitaire dienstverlener van Nederland) of andere werkgevers in Den Haag.  

Integrale aanpak werkt

"Om alle uitdagingen het hoofd te kunnen bieden is het in onze overtuiging noodzakelijk om een brug te slaan tussen de burger, de overheid en het bedrijfsleven", zeggen Laura Birdja en Erick Zandbergen, de Projectmanagers van het Werkgeversservicepunt van de gemeente Den Haag. "Daarom zijn we blij met een initiatief zoals dit waarbij de kracht van ondernemerschap ingezet wordt om samen met buurtbewoners te werken aan een betere toekomst, zowel voor de deelnemers als voor de wijk als geheel." Dit kan alleen door taken op het gebied van zorg, welzijn en dienstverlening te integreren. Dat is precies wat in het Wijkbedrijf 'Mariahoeve WERKT!'  op kleine schaal gebeurt. Gebruik maken van economische kracht en de kracht van mensen om zo op een effectieve manier de wijk en de persoonlijke leefomstandigheden van mensen te verbeteren. Daarmee past dit initiatief van Incluzio naadloos bij de eerder door Incluzio gecommuniceerde ambitie om lokaal zorg, welzijn en dienstverlening te integreren in een effectieve aanpak voor de wijk.