Voorkomen is beter dan genezen - De rol van het buurtteam bij schuldhulpverlening

1 juni 2015

jet kleinsma

Voorkomen dat bewoners schulden oplopen is een belangrijke troef in het Utrechtse armoedebeleid. De aanpak van de buurtteams is daar een mooi voorbeeld van. Dat werd duidelijk tijdens het werkbezoek van 22 mei van staatssecretaris Jetta Klijnsma en de Utrechtse wethouder Margriet Jongerius aan het buurtteam Ondiep/ Pijlsweerd. Op vrijdag 29 mei ging het buurtteam verder in gesprek hierover, dit keer met verschillende gemeenten en maatschappelijke organisaties uit het land die zich bezig houden met schuldhulpverlening. Onder andere Schuldhulpmaatje Nederland, bracheorganisatie NVVK  en Divosa werden door onze medewerkers bijgepraat.

De hoeveelheid klanten met schulden halveerde en het aantal trajecten 'Voorkomen Huisuitzetting' in Ondiep/Pijlsweerd daalde drastisch en is nu stabiel op twee per jaar. De sleutel tot het succes? Tijdig in actie komen, vertelde buurtteammedewerker Ricco de Goede. Dat kan soms eenvoudig, bijvoorbeeld door het ophangen van posters die bewoners wijzen op de gevaren van buitensporige sinterklaasuitgaven. Ook een leefstijlcheck kan helpen, want veel roken en drinken kost ook veel geld, dat mensen niet altijd hebben.

Hoe sneller het buurtteam problemen signaleert, hoe groter de kans dat ze zijn op te lossen. Uit onderzoek blijkt dat gezinnen met geldproblemen eerst bezuinigen op de zorgverzekering, vervolgens de betaling van de energierekening uitstellen en tenslotte pas kijken hoe lang de huurbetaling nog op zich kan laten wachten. "Wanneer je al in actie komt bij de zorgverzekering, kun je automatisch huurproblemen voorkomen."

Maar het vroeg in kaart brengen van huurachterstanden blijkt eveneens vruchten af te werpen. Buurtteammedewerkers bezoeken met medewerkers van woningcorporaties huurders met een achterstand en gaan het gesprek aan over mogelijke oplossingen. Door snel onderscheid te maken tussen de zelfredzame en kwetsbare bewoners , kan het buurtteam effectiever handelen. "Iemand met schulden die het niet in z'n eentje redt, moet je niet direct naar de gemeentelijke afdeling Werk & Inkomen doorverwijzen. Die persoon moet eerst bij het buurtteam terecht kunnen." De kracht van de aanpak zit wel in de bundeling van kennis die de betrokken organisaties in huis hebben, bijvoorbeeld als het gaat om gedragsverandering. "We hebben korte lijnen naar de specialisten op het terrein van schulddienstverlening van Werk & Inkomen en U-Centraal, en werken steeds beter samen om klanten te helpen." In alle gevallen is persoonlijk contact met bewoners buitengewoon belangrijk, legde  buurtondernemer Pieter Puijk uit. "Soms moet je namelijk de juiste vraag stellen om te ontdekken wat er aan de hand is." Hij noemde het voorbeeld van een vrouw met financiële problemen die in een vervuild huis woonde. Ze kreeg de vraag voorgelegd wat haar grootste droom was. De vrouw antwoordde dat ze het liefst haar zoon, die ze jaren niet gezien, weer wilde ontmoeten. Pieter regelde vervolgens een ontmoeting. "Daarna verdwenen haar problemen als sneeuw voor de zon en was het buurtteam niet meer nodig."

Voor meer informatie over de aanpak van Buurtteam Ondiep/Pijlsweerd, kunt u contact opnemen met Ricco de Goede 030 -  7400502.