Onze visie

sociaal domein, zorg, welzijn, visie, incluzio

Wij staan voor een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. Om dat te bereiken, ondersteunen wij mensen die daarbij hulp nodig hebben, zodat zij zelf hun leven kunnen inrichten en leiden zoals zij het zelf willen. Dat is ons doel.

Om daar te komen, is er een verandering nodig in de manier waarop de traditionele zorg in het sociale domein is georganiseerd. Die was namelijk versnipperd en verkokerd. Daardoor blijven mensen onnodig langs de zijlijn staan. Incluzio heeft een andere aanpak: wij kiezen voor radicaal integraal. We stellen de behoefte van onze klant op nummer één. Daarna gaan we kijken wat er nodig is om zelfredzaamheid te bereiken en van welke (wettelijke) regelingen we daarvoor gebruik kunnen maken. Daarbij kijken we naar het totaalbeeld: we integreren zorg, dienstverlening en het sociale domein. We bundelen de bijbehorende geldstromen en maken daar gericht en efficiënt gebruik van. Zo kunnen we goede zorg en ondersteuning bieden aan meer mensen tegen minder geld.

Bekijk ons verhaal (video)

mini-documentaire Incluzio

Succesvol in de buurt

We staan midden in de buurt. We bieden hulp en dienstverlening in leven, werken en wonen. En daar zijn we succesvol in. In drie jaar tijd hebben we een groot netwerk opgebouwd en veel kennis opgedaan, die we elke dag opnieuw met bezieling inzetten voor onze klanten. Bijvoorbeeld in Utrecht, waar we met ruim 200 professionals ruim 10.000 mensen ondersteunen. Zonder indicaties, zonder urenregistraties: we doen gewoon wat nodig is. En dat loont. Of in Hollands Kroon in Noord-Holland, waar we integraal verantwoordelijk zijn voor alle taken uit de Wmo en de Jeugdwet. We zijn dus al op weg naar het ideale model: een organisatie waarin buurtbewoners met verschillende professionals samenwerken aan een betere buurt. We laten zien dat er een wereld is te winnen door de integratie van zorg, dienstverlening en het sociale domein.


Lokaal samenwerken

Onze basis is in de buurt. Dat kan zijn het buurthuis, de sportclub of de school, maar het vaakst is ons hoofdkwartier te vinden in de nabijheid van de huisarts. Dat is geen toeval: ruim driekwart van alle wijkbewoners bezoekt wel eens de huisarts of het gezondheidscentrum en eerstelijns zorgverleners hebben veel kennis over wat er speelt in de wijk en bij de bewoners. We brengen meer samenhang in zorg en ondersteuning, zodat meer mensen geholpen kunnen worden. De huisarts wordt ontlast en houdt  tijd over om problemen aan te pakken, samen met de wijkverpleging, thuiszorg, wijkteams en sociale ondernemingen.


Mensen perspectief bieden

Er is een groeiende behoefte aan dienstverlening in de wijken. Tegelijkertijd zijn er overal mensen die aan de kant staan en graag werkervaring willen opdoen. Wij willen deze twee zaken met elkaar verbinden en zetten ons in om mensen aan werk te helpen. Zo bieden we perspectief. Doordat we onderdeel zijn van een groot facilitair familiebedrijf, kunnen wij een breed netwerk inzetten om mensen aan de slag te helpen. Bijvoorbeeld in het onderhoud van de wijk, wat de leefbaarheid ten goede komt.

Elke buurt een betere buurt

Incluzio werkt volgens een bedrijfsmatige aanpak. Dat betekent dat we outputgericht werken en meetbare resultaten afleveren. Zuinig zijn met geld, maar nog zuiniger op onze mensen en klanten. We gaan niet primair voor winst, maar willen wel winst maken om te bewijzen dat we gezond werken. Die winst kunnen we vervolgens herinvesteren in ons bedrijf, om zo ons maatschappelijke resultaat te verbeteren. Daar profiteert de gemeente van. Daar profiteert de wijkbewoner van. En dus de hele buurt. Zo maken we van elke buurt een betere buurt.