Sascha Peters - Coördinator WOT Schiedam Oost

Ik werk sinds 1 oktober 2014 bij Incluzio en geef mede- inhoud en vorm aan de Wijkondersteuningsteams (WOT's) in Schiedam. Vanaf 5 januari 2015 wordt alle eerstelijnszorg en welzijn voor jeugd en volwassenen integraal via het WOT georganiseerd. Geen 10 loketten meer, maar één toegang die zal zorgen voor een stevige infrastructuur, dicht bij de Schiedammer, in iedere Schiedamse wijk.
Een hele uitdaging al, en nog een grotere om de kanteling te maken van louter hulp bieden, naar samen met Schiedammers naar de gepaste oplossing te zoeken én een oplossing te zijn voor elkaar. Dit betekent dat WOT medewerkers creatief zullen zijn in het vinden van oplossingen, bestaande systemen ter discussie stellen, regels breken waar nodig en integraal samenwerken. En dit alles om van elke buurt een betere buurt te maken.

Zelf stuur ik  op dit moment 9 medewerkers aan van het WOT Schiedam Oost, dit kunnen in de toekomst nog meer worden. Zij zijn gedetacheerd vanuit Flexus Jeugdplein, Trivium Lindenhof, Pameijer, Maatschappelijk werk MDNW, MEE, Pameijer, Buurtprojecten en Senioren Welzijn. Er liggen mooie kansen in de werkdomeinen gezondheid (huisartsen bijv) en veiligheid (nieuwe stroom wijkbewoners die geen recht meer hebben op bescherm wonen). Daar ga ik ook mee aan de slag, en onderzoeken wat Incluzio hierin kan betekenen. Genoeg uitdagingen in 2015, ik heb er zin in!

Lees hier meer over ons sociale wijkteam in de gemeente Schiedam