Samen in Hollands Kroon - Wijkteam

In de kernen van Hollands kroon zijn er 4 wijkteams actief. Het wijkteam ondersteunt bewoners die verschillende problemen ervaren en die er zelf niet goed uitkomen.

Wat doet het wijkteam?

De bewoner en eventuele gezinsleden/huisgenoten krijgen één vaste contactpersoon. Samen bespreken ze waar hulp bij nodig is. Daarbij wordt gekeken wat iemand zelf kan doen en hoe familie of vrienden kunnen helpen. Het wijkteam bestaat uit professionele medewerkers met verschillende achtergronden. De medewerkers kennen de kernen goed. Zij zijn deskundig in situaties waar er veel problemen tegelijkertijd spelen. Bijvoorbeeld bij problemen over werk, opvoeding, onderwijs, wonen, psychische zorg, hulpmiddelen en gezondheid.

Groepstrainingen

Van elkaar leren, tips delen en zien dat je niet de enige bent, zijn voordelen van groepstrainingen. Ook zijn groepstrainingen een effectieve aanpak om assertiever, weerbaarder of sociaal vaardiger te worden. Het wijkteam van Incluzio Hollands Kroon geeft regelmatig groepstrainingen voor volwassenen en kinderen. Het betreft de volgende trainingen:

Assertiviteitstraining voor volwassenen
Tijdens deze groepstraining leert iemand voor zichzelf kunt opkomen, zodat deze persoon niet over eigen grenzen heen gaat. De trainingen bestaan uit zes bijeenkomsten waarin acht à tien deelnemers samen ervaringen delen en elkaar praktische handvatten bieden. 

Training voor jongeren
De Body en Brain combat groepstraining is speciaal voor jongeren van 12 tot 18 jaar die fysiek uitgedaagd worden en zodoende hun eigen kracht en valkuilen leren erkennen en herkennen. Jongeren met een laag zelfbeeld, faalangst of depressieve klachten kunnen terecht bij de Body and Brain combat training.

Training voor kinderen
Kinderen vinden het soms moeilijk om met hun ouders te praten over hun problemen. Ze willen geen extra last zijn voor hun ouders, of ze weten niet hoe ze met hun gevoel om moeten gaan. Voor deze kinderen worden de trainingen 'Piep zei de muis' of 'Billy Boem' gegeven door het wijkteam van Hollands Kroon. Ook kunnen kinderen terecht voor de Coole Kikker training om sociale vaardigheden te leren.

Jeugd

Incluzio Hollands kroon heeft specifiek aandacht voor de ontwikkeling en veiligheid van kinderen en jongeren. Jeugdhulpverlening is nauw afgestemd met andere interventies in of rondom het gezin op het gebied van veiligheid, onderwijs, werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, (jeugd)gezondheidszorg en wonen.

Basisvoorzieningen

In de gemeente Hollands Kroon zijn er allerlei basisvoorzieningen. Deze zijn gratis en direct toegankelijk voor iedereen. Denk aan de inzet van vrijwillige GGZ-maatjes, huisbezoeken aan ouderen, en ondersteuning van de mantelzorg. Met twaalf organisaties heeft het wijkteam afspraken gemaakt over het aanbod van deze basisvoorzieningen. Onderstaand een overzicht van de organisaties. Wilt u weten wie de contactpersonen van deze organisaties zijn? Bekijk ons basisvoorzieningenboek.

Wijkteam werk en inkomen

Het wijkteam werk en inkomen valt onder de gemeente Hollands Kroon. Kijk voor meer informatie op: https://www.hollandskroon.nl/inwoners/werk-inkomen

Klachten en Complimenten

Alle medewerkers van de wijkteams doen elke dag hun best om de inwoners zo goed mogelijk te helpen. We vinden het belangrijk om onze organisatie elke keer weer te verbeteren. Uw mening is van belang voor ons. We gaan graag samen met u in gesprek. In dit document kunt u onze regeling bij complimenten en klachten lezen.

Voor klachten:
Incluzio Hollands Kroon 
Westrak 208 
1771 SV Wieringerwerf 
T: 088 - 321 5000
E: klachtenhollandskroon@incluzio.nl

Voor complimenten
Incluzio Hollands Kroon 
Westrak 208 
1771 SV Wieringerwerf 
T: 088 - 321 5000
E: complimentenhollandskroon@incluzio.nl


Privacy

De gemeente Hollands Kroon heeft  Incluzio Hollands Kroon het mandaat gegeven om passende zorg en ondersteuning te organiseren voor haar inwoners. Het gaat dan om de zorg en ondersteuning die onder de Jeugdwet en de Wmo valt. Incluzio voert de zorg uit door de inzet van wijkteams Jeugd en Wmo. Bij het wijkteam werken professionele hulpverleners met veel ervaring in de zorg, welzijn, wonen en onderwijs. Ook werken de wijkteams nauw samen met  zorgaanbieders, huisartsen, scholen en welzijnswerk. Dit doen zij om maatwerk te kunnen leveren aan inwoners.

Om maatwerk te kunnen leveren, moeten wij en Incluzio beschikken over informatie van inwoners. Het kan voorkomen dat er bijzondere persoonsgegevens worden uitgewisseld, zoals gegevens over de gezondheid van inwoners. Die gegevens mogen alleen worden verwerkt als de betrokken inwoner daarvoor toestemming geeft.

Rondom privacy en gegevensverwerking hebben wij duidelijke afspraken gemaakt over hoe we omgaan met gegevens. Deze afspraken kunt u lezen in onze privacy charter.

Wij zijn op de volgende locaties te vinden:

Het wijkteam van Incluzio Hollands Kroon houdt regelmatig inloopspreekuren in verschillende wijken. Ook kunt u het wijkteam vinden bij evenementen, markten en beurzen. Daar kan iedereen met vragen over zorg en ondersteuning terecht. In dit overzicht ziet u waar u het wijkteam de aankomende maand kunt vinden.


Alleen op afspraak:

Hoofdkantoor
Westrak 208
1771 SV Wieringerwerf  

Parkzicht
Parkzicht 3
1777 BC Hippolytushoef  

De Koppeling
Koperwiek 30
1733 BA Nieuwe Niedorp