Samen in Hollands Kroon - Visie

Incluzio Hollands Kroon visie

Sinds 1 juli 2016 levert Incluzio Hollands Kroon zorg en ondersteuning aan iedereen - van jong tot oud - in de gemeente Hollands Kroon. Wij geloven in de kracht van de lokale samenleving, in echte professionals die effectief (samen)werken en in sterke basisvoorzieningen die de kernen al bieden. De vier sociale wijkteams vormen daarbij de spil. Als echte pioniers gaan zij te werk.

Visie op zorg

Het is onze ambitie om van elke kern in Hollands Kroon een betere kern te maken. En dat doen we door een integrale aanpak: alle zorg, sociale ondersteuning en dienstverlening organiseren we in samenhang en dichtbij inwoners. Centraal staat de eigen regie van het gezin. We maken bij gezinnen thuis de kanteling van probleem-georiënteerd naar oplossingsgericht werken, samen met het gezin. Tijdig inschakelen van hoogwaardige specialistische zorg hoort daar ook bij, net zo goed als normaliseren en kijken hoe een gezin met een zetje in de goede richting, ook in complexe situaties een gezin, bijvoorbeeld samen met betrokken familieleden, de sportvereniging en de school tot eigen oplossingen komt. 

Leidende principes

We werken in Hollands Kroon met vijf leidende principes. De onderstaande principes zijn de uitgangspunten van onze dienstverlening.

  1. We zijn toegankelijk voor inwoners, partners en stakeholders. We gaan een open gesprek met hen aan en zorgen voor commitment in afspraken.
  2. We prikkelen en benutten de talenten van inwoners, collega's, onderaannemers en onze ketenpartners. 
  3. We zijn ondernemend. Dit betekent dat we kansen zien en grijpen en snel anticiperen op ontwikkelingen in de markt en kosten en baten goed afwegen. 
  4. We maken onze resultaten inzichtelijk en meten continu. 
  5. We zetten domein overstijgende oplossingen in. We koppelen het medische, sociale en jeugddomein en leren van elkaars afwegingen en toetsingskader. Dat maakt onze oplossingen duurzaam.