Referenties

"Voor en door" aanpak

Radar zet zich al 30 jaar in voor eigen kracht en "voor en door" aanpak. Zo heeft Radar het concept maatschappelijke activeringscentraontwikkeld en uitgevoerd in tientallen gemeenten. Inmiddelseen begrip en bewezen effectieve aanpak. Een activeringscentrum slaat twee vliegen in één klap. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bieden, onder begeleiding, eenvoudige persoonlijke diensten aan of doen zinvolle klussen in de wijk. Tegenover het recht op een uitkering staat de plicht zich in te zetten voor de samenleving, c.q. de buurt. Een activeringscentrum moet daarom zijn ingebed in de lokale infrastructuurvan zorg-, welzijn- en andere dienstverlenende organisaties.

De dienstverlening is integraal, efficiënt en klantgericht.

Facilicom, één van de grootste landelijk opererende facilitairedienstverleners, beheert panden op gebied van hard-en softservices met haar eigen divisies of externe leveranciers. De dienstverlening is integraal, efficiënt en klantgericht. Wij hebben ervaring met dienstverlening binnen maatschappelijke organisaties (o.a. Trigion als preferred supplier bij het COA) en weten wat nodig is om voor de verschillende doelgroepen een veilige en leefbare omgeving te creëren. SROI is een pijler binnen de organisatie.

Radar trainingen op maat

WMO Radar heeft ruime ervaring op gebied van relevante trainingen op maat.

Een greep uit ons trainingsaanbod:
- Training Succesvol zoeken en vinden van werk
- Nederlandse taal (training door vrijwilligers)
- Basishouding en gespreksvoering
- Signaleren en bespreken radicalisering
- Signaleren zorgwekkende situaties
- Nieuwkomer tussen de Nederlanders

Zo traint RadarVertige bijvoorbeeld alle COA medewerkers.

Mariahoeve Werkt!

Mariahoeve Werkt! is een initiatief van de gemeente Den Haag en Incluzio. Via het wijkbedrijf worden buurtbewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een uniek kans op werk geboden. Daarnaast draagt het wijkbedrijf actief bij aan de verbetering van de leefbaarheid en economie in de wijk. Een projectmanager vertelt: 'De deelnemers doorlopen in een half jaar een traject met opleidingenen persoonlijke begeleiding, om zo door te stromen naar een betaalde baan.'

Taal is de sleutel om mee te kunnen doen

Met een goed taalaanbod bieden wij mensen weer perspectief. Wmo Radar is verantwoordelijk voor de uitvoering van zorg en welzijn in Rotterdam Centrum. Onderdeel van het dienstenpakket is het aanbieden van praktijk gerichte taalcursussen met de inzet van vrijwilligers. Met een groot bereik: honderden deelnemers!