Radar Uitvoering Zuid

Radar Uitvoering Zuid is actief in Limburg en Noord-Brabant. Veel van de cliënten van Radar hebben problemen op meerdere leefgebieden. Vaak gaat het om een combinatie van persoonlijke problematiek (verstandelijke beperking, verslaving en/of psychiatrische problematiek) en sociaal-maatschappelijke problemen. Er is niet altijd een passende oplossing voor deze doelgroep. Dit kan zijn omdat het gedrag niet te tolereren is, of omdat het sociale netwerk van ouders en familie niet meer passend is. Deze cliënten zijn "te goed" voor een opname en "te slecht" om zelfstandig te wonen of te functioneren. Bij Radar Uitvoering Zuid krijgen zij een serieuze kans. Vaak hebben cliënten al een zorgindicatie (PGB, WMO, ZIN). Hierin staan de zorg- en begeleidingsbehoeften beschreven. Als dit niet het geval is, kunnen onze intake coördinatoren inschatten in hoeverre iemand in aanmerking komt voor een zorgindicatie. Daar waar nodig kunnen wij hierbij ondersteuning bieden. Radar biedt ambulante begeleiding en begeleid wonen. In de twee provincies bieden wij 24-uurs woonbegeleiding, semi-begeleid wonen, kamertraining en kleinschalig wonen.
www.radaruitvoering.nl