Radar Uitvoering Oost

Radar Uitvoering Oost is een stichting  actief in de provincies Gelderland en Overijsel. In Achterhoek Twente heeft Radar de afgelopen 15 jaar verschillende opdrachten in het welzijnsdomein uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan jongerenwerk, werkgeversbenadering, straathoekwerk, gezinswerk en buurtcoaching. Vanaf 2016 is Radar in de gemeente Enschede actief in de opdracht Burgerkracht, waarin in verschillende wijken van Enschede bewoners worden uitgedaagd (weer) mee te doen in de maatschappij. In de gemeente Rheden wordt het jongerenwerk en de opdracht leefbaarheid en activering uitgevoegd. Hier is Radar actief met onder andere een huiswerkvoorziening voor kwetsbare jeugd, burennetwerken versterken, mensen activeren en het begeleiden van nieuwkomers. Vanaf 2014 is Radar Oost actief in 20 gemeenten op het vlak van ambulante begeleiding voor (jong)volwassenen met multi-problematiek (voormalig AWBZ). De lifecoaches die deze begeleiding verzorgen werken hierin nauw samen met wijkteams, wijkcoaches, zorg- /welzijnsorganisaties, onderwijs en gemeente. In Doetinchem en Enschede heeft Radar 3 woonvoorzieningen waarin kwetsbare jongvolwassenen zelfstandig begeleid kunnen wonen.

www.radaruitvoering.nl