Peter de Visser - algemeen directeur

"Het is onze ambitie om de kwaliteiten die wij in de afgelopen 50 jaar hebben opgebouwd in te zetten om de transformatie van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij te versnellen en op een verantwoorde manier tot stand te brengen. De sleutel ligt in het integraal organiseren en uitvoeren van zorg, ondersteuning en dienstverlening op buurtniveau."

Lees meer over onze visie