Persbericht: Scholen en wijkteams breiden samenwerking uit

Groot worden gaat met vallen en opstaan. In heel veel situaties komen ouders en kinderen daar samen prima uit, soms lukt dat even niet. Dat merk je dan niet alleen thuis maar ook op school. Daar zijn kinderen immers het grootste deel van de dag. Het wijkteam is er om iedereen te ondersteunen juist ook in zulke situaties. In overleg met alle scholen komt het wijkteam daarom vanaf het nieuwe schooljaar op school.

In de afgelopen maanden heeft Incluzio Hollands Kroon samen met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs - waarin de 28 basisscholen verenigd zijn - onderzocht hoe de samenhang tussen zorg en ondersteuning thuis en het basisonderwijs beter kan. Het doel is om op een laagdrempelige manier voor ieder gezin toegankelijk te zijn, zodat als er vragen zijn of als het even niet helemaal lukt, we in een vroeg stadium ondersteuning kunnen bieden. Het gaat erom dat de ouders en het kind zelf, eventueel met wat hulp, weer verder kunnen. Goede afstemming tussen ouders, school en andere ondersteuning is hierbij van belang. Samen kwamen we tot de conclusies dat het integreren van het schoolmaatschappelijk werk in het wijkteam, de beste manier is om dit te realiseren.

Een eigen wijkteammedewerker

Elke basisschool krijgt een eigen professional vanuit het wijkteam toegewezen. Iemand die op vaste tijden aanwezig is op de school. Op deze manier leren school, leerlingen en ouders de medewerker van het wijkteam kennen en kunnen zij snel een beroep op hem of haar doen bij vragen rondom opgroeien en opvoeden. Dit kunnen zowel vragen zijn over de thuissituatie als over de schoolsituatie. Bij opvoedvragen is de wijkteammedewerker ook beschikbaar voor ouders. Hij of zij kijkt naar de gehele gezinssituatie en gaat met het gezin in gesprek om te komen tot de best passend ondersteuning.

Samen met Mee & de Wering

Incluzio Hollands Kroon werkt in dit traject nauw samen met Mee & de Wering, de huidige aanbieder van schoolmaatschappelijk werk. Momenteel maken we afspraken over het detacheren van een schoolmaatschappelijk werker aan het wijkteam zodat alle kennis die de afgelopen jaren is opgebouwd, behouden blijft.

Contact

Heeft u vragen over het wijkteam?  U bent van harte welkom op het inloopspreekuur bij Arkerboetje en de Marske. Of bel met ons klantcontactcentrum via het telefoonnummer 088-3215000. Op www.hollandskroon.nl onder Wijkteam Hollands Kroon vindt u meer informatie.