Persbericht: Leidse Regio Gemeenten ondertekenen contract Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning en Algemene Voorziening Huishoudelijke Hulp met Axxicom Thuishulp

De Leidse Regio Gemeenten hebben het contract Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning en Algemene Voorziening Huishoudelijke Hulp ondertekend met Axxicom Thuishulp. Daarmee kunnen hulpbehoevende inwoners van de gemeente blijvend een beroep doen op huishoudelijke ondersteuning basis, speciaal en speciaal plus. Door het bieden van ondersteuningsactiviteiten in de thuisomgeving gericht op het bevorderen, behouden of handhaven van de zelfredzaamheid kunnen de inwoners zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen.

Download hier het volledig persbericht