Onze organisatie

organisatie Incluzio, welzijn, zorg, sociaal domein, WMO

De sleutel voor het realiseren van onze ambitie ligt in het integraal organiseren en uitvoeren van zorg, het sociaal domein en dienstverlening op wijkniveau. Het doel van Incluzio is om met een resultaatgerichte aanpak op al deze terreinen goed te presteren. Onze organisatie is ingericht om samen te werken over de verschillende bedrijfsonderdelen heen en grensoverschrijdend te denken.Incluzio staat voor een flexibele organisatie die zich steeds aanpast aan de nieuwe vraag. Elk bedrijfsonderdeel beschikt over een stevige lokale uitvoeringsorganisatie die in de buurt aan de slag gaat en effectief is. Zij worden ondersteund door de centraal ingerichte Shared Services op het gebied van Human Resource, ICT, Kwaliteit en Financiën. Onze commerciële activiteiten zijn binnen elk bedrijfsonderdeel georganiseerd voor maximale aandacht en focus op een activiteit. Daarnaast op centraal Incluzio niveau voor het verbinden en realiseren van nieuwe activiteiten. Projectmanagement neemt een centrale rol in onze organisatie en zorgt voor kennisdeling, verandermanagement en innovatiekracht tussen en met de bedrijfsonderdelen. 

sociaal domein, WMO, Welzijn, zorg, buurtteams, sociale wijkteams, jeugdhulp, huis van de wijk, buurthuizen

Incluzio werkt intensief samen met gerenommeerde partners uit het werkveld. Door onze expertise en ervaring te bundelen zijn we nog beter in staat om in te spelen op de continu veranderende omgeving en maximaal toegevoegde waarde te leveren aan wijkbewoners en opdrachtgevers.

Incluzio is onderdeel van Facilicom

Incluzio is onderdeel van Facilicom Group. Facilicom Group is een familiebedrijf, echt Nederlands van oorsprong. Met meer dan 26.000 medewerkers is een uitdaging ons niet snel te groot. In facilitaire dienstverlening en in zorg en welzijn laat Facilicom Group zien hoe je het beste in mensen naar boven haalt. Bekend zijn we van merken als Trigion, Incluzio en Gom. Samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is onze missie, dáár doen we het voor.