Organisatieinrichting

De sleutel voor het realiseren van onze ambitie ligt in het integraal organiseren en uitvoeren van zorg, het sociaal domein en dienstverlening op wijkniveau. Het doel van Incluzio is om met een resultaatgerichte aanpak op al deze terreinen goed te presteren en dit vraagt om een vernieuwende werkwijze. Onze organisatie is ingericht om samen te werken over de verschillende bedrijfsonderdelen heen en grensoverschrijdend te denken.

In onderstaande afbeelding is dat tot uiting gebracht aan de hand van de blaadjes die de drie domeinen symboliseren waarin Incluzio actief is. Wij starten altijd vanuit de vraag en benutten daarbij maximaal de talenten van de klanten en de buurt zelf.  Wij koesteren de diversiteit aan medewerkers die hun oplossend vermogen en competenties inzetten en die blijven leren van elkaar. Het zijn creatieve mensen met een warm hart, bruggenbouwers, ondernemers. Zij krijgen vrijheid en vertrouwen, zodat ze kunnen doen wat nodig is. Doordat zij steeds nieuwe informatie krijgen over het effect van wat ze doen, weten ze bovendien wat werkt en wat niet.

Incluzio staat voor een flexibele organisatie die zich steeds aanpast aan de nieuwe vraag. Elk bedrijfsonderdeel beschikt over een stevige lokale uitvoeringsorganisatie die in de buurt aan de slag gaat en effectief is. Zij worden ondersteund door de  centraal ingerichte Shared Services op het gebied van Human Resource, ICT, Kwaliteit, Bedrijfsbureau en Financiën en dragen bij aan waarde creatie voor onze klanten. Onze commerciële activiteiten zijn binnen elk bedrijfsonderdeel georganiseerd voor maximale aandacht en focus op een activiteit. Daarnaast op centraal Incluzio niveau voor het verbinden en realiseren van nieuwe activiteiten. Projectmanagement neemt een centrale rol in onze organisatie en zorgt voor kennisdeling, verandermanagement en innovatiekracht tussen èn met de bedrijfsonderdelen. 

Incluzio werkt intensief samen met gerenommeerde partners uit het werkveld. Door onze expertise en ervaring te bundelen zijn we nog beter in staat om in te spelen op de continu veranderende omgeving en maximaal toegevoegde waarde te leveren aan wijkbewoners en opdrachtgevers.

Incluzio is onderdeel van Facilicom

Incluzio is onderdeel van Facilicom Services Group. Facilicom Services Group is al meer dan 45 jaar gespecialiseerd in het verzorgen van facilitaire diensten en kan u als opdrachtgever alle facilitaire zorg uit handen nemen. We zijn groot geworden met efficiënte inzet van mensen, integratie van taken en resultaatgericht werken. Die competenties willen we nu toevoegen aan de zorg, de dienstverlening en het sociale domein.