Domeinen

sociaal domein,welzijn en zorg

Integratie van het sociale domein, zorg en dienstverlening

De overheid wil op lokaal niveau een meer gecoördineerd aanbod van zorg, welzijn en dienstverlening. Daarom worden door de decentralisaties steeds meer taken en budgetten naar de gemeenten overgeheveld. Wij vinden de intentie goed, maar alleen coördinatie zal niet veel effect hebben zolang de verkokering van activiteiten in stand blijft. De toekomst ligt in de operationele integratie van het sociale domein,  de zorg en dienstverlening

Incluzio wil vanuit lokale wijkbedrijven zorg, maatschappelijke ondersteuning en dienstverlening geïntegreerd uitvoeren. In de meest vergaande vorm betekent dat huisartsen, wijkverpleging, verzorging, ondersteuning en wijkteams bij elkaar in één organisatie.