Op tijd contact maken helpt om probleemschulden te voorkomen

9 september 2019

Het te lang of te laat niet praten over je schulden is een probleem. De schulden stapelen zich op en hulp blijft uit omdat niemand van je situatie afweet. Je kan bovendien tegelijkertijd kan bij allerlei verschillende organisaties betalingsachterstanden hebben. In de aanpak Vroegsignalering bij schulden in de Utrechtse wijken Ondiep en Pijlsweerd gingen we tijdig contact zoeken met mensen om hierover in gesprek te gaan. Naar aanleiding van signalen van meerdere bedrijven over betalingsachterstanden, naast dat van de woningcorporaties over huurachterstand. Zodat kan worden voorkomen dat bewoners in een problematische schuldensituatie terechtkomen. De Gemeente Utrecht, Buurtteams Utrecht en verschillende bedrijven en organisaties trekken hierbij samen op. Medewerkers Lisa van de Buurtteams en Bart van de gemeente Utrecht deelden hun ervaringen tijdens het bezoek van de leden van de vaste Kamercommissie SZW.

In de aanpak komt naar boven dat het op deze manier actief en vroeg benaderen van mensen een effectief middel is. Ondanks het probleem van het taboe rond schulden is het toch gelukt in een vroeg stadium de problemen onder ogen te zien en erger te voorkomen.