Interview: ‘Je kunt niet met veertig partijen een partnerschap aangaan.’

16 april 2021

In Leiden is Incluzio sinds 1 juli één van de drie aanbieders die ieder een deel van het werk uitvoeren dat voorheen door veertig kleinere organisaties werd gedaan. Die omslag deed nogal wat stof opwaaien, aldus Roxana Asmus (operationeel directeur Incluzio) en Thera Olthof (teammanager Beleid en Maatschappelijke Ontwikkeling bij de Gemeente Leiden). Een interview van Sociaal Werk Nederland.

Je leest het hier