In gesprek met Janet Schut over e-health

4 februari 2021

'Goedemorgen, meneer Doma, met Evi. Hoe gaat het vandaag met u? Hoe ziet uw dag er uit?'
Aan de telefoon is Evi, van het team Toegang, in gesprek met een van onze klanten die zich aangemeld heeft voor hulp. Zomaar een voorbeeld van e-health.

Eigen regie is een belangrijke waarde voor de ondersteuning die het wijkteam van Incluzio biedt in Hollands Kroon. Autonomie, zelf kunnen beslissen, gebruik maken van wat er aan oplossingen zijn binnen de eigen omgeving, werkt versterkend en bevordert het welzijn van inwoners.

Samen met de klant kijken we naar wat een klant zelf kan, eventueel met hulp uit de naaste omgeving en welke hulp er aanvullend nodig is. Voorbeelden van deze aanvullende hulp zijn onze goedemorgen /goedendag service en de sociale monitoring app. Deze diensten passen bij onze visie dat beter toegankelijke en kwalitatief goede zorg leiden tot meer zelf-regie voor inwoners. 

Goedemorgen/ Goedendag service
Bij Incluzio Hollands Kroon zetten we e-health al langer in ter ondersteuning en om zorg te versterken.Inwoners die zich aangemeld hebben met een hulpvraag, maar nog wachten op begeleiding hebben meerdere keren per week contact met onze medewerkers van het team Toegang. Met deze Goedemorgen/ Goedendag service signaleert de medewerker of de klant - eventueel met hulp van de omgeving - nog kan wachten tot de begeleiding start of dat er eerder ondersteuning nodig is. 

Sociale monitoring app
Vanuit onze ervaring met deze Goedemorgen/ Goedendag service ontstonden nieuwe ideeën.Zouden nieuwe technieken zoals een app het hulpverleningsproces kunnen ondersteunen? Dit klinkt  logisch, maar hoe zorg je dat zoiets (óók voor de klant) van toegevoegde waarde is?Door Covid-19 hebben we versneld geleerd hoe ondersteuning in combinatie met monitoren op afstand succesvol ingezet kan worden.Fysiek aanwezig zijn in combinatie met technische ondersteuning op afstand blijkt in de praktijk goed te werken, volgens onze collega's van Axxicom Thuishulp die ervaring hebben met deze app in hun dienstverlening. 

Hoe werkt de app?
Elke doelgroep (bijvoorbeeld jongeren, ouderen, mensen met een beperking of met GGZ ondersteuning) heeft zijn eigen vragenlijst. Deze vragenlijst houdt de klant via de app wekelijks of enkele keren per maand bij. Het bevordert de eigen regie. Door bij te houden hoe het met je gaat en hoe je je voelt, ontstaat er bewustzijn: wat heb ik nodig? Helpt het om iemand te bellen? Te wandelen of te sporten? De wijkteammedewerker heeft inzicht in de scores en kan indien nodig contact opnemen.Doel van de app is: betrokkenheid vergroten, eenzaamheidsgevoel verminderen en escalatie helpen te voorkomen door ook tussen geplande afspraken door te kunnen signaleren hoe het werkelijk gaat. Uitgangspunt voor ons in deze samenwerking is: wat werkt voor de klant?Momenteel doen onze klanten ervaring op met de app en gebruiken wij hun feedback voor de verdere ontwikkeling. 

Meer weten?
Meer weten over e-health en onze toepassingen?

Neem gerust contact met ons op.