Het vergroten van basisvaardigheden

18 juli 2018

Alles begint met taal. Door het verbeteren van taalvaardigheid dragen we bij aan zelfredzaamheid van inwoners. Van nieuwe Nederlanders die de taal niet beheersen en van Nederlanders die de taal niet machtig zijn. Want taal loopt als een rode draad door alles heen. Zo ook bij gezondheid. Overvecht kent een relatief grote groep met weinig basisvaardigheden op dit gebied en dat hun mogelijkheden om mee te doen in de samenleving beperkt. Basisvaardigheden heb je immers nodig om naar de huisarts te gaan, je vraag te formuleren bij het buurtteam en te communiceren met instanties. Vanuit Krachtige basiszorg is er specifieke aandacht om laaggeletterdheid te signaleren en de taal- en gezondheidsvaardigheden van inwoners te vergroten. Met als doel de juiste interventies op het juiste moment aan te bieden en onnodige druk op de basiszorg te verlagen.

Zorgprofessionals in Krachtige basiszorg hebben dagelijks te maken met mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Onjuist medicijngebruik is zo’n veelvuldig voorkomend probleem. Men begrijpt de mondelinge informatie van de huisarts of apotheek niet, of heeft onvoldoende begrip wat de reden is van het gebruik van een geneesmiddel, of men stopt onterecht met de medicatie zodra de klachten over zijn. Ook is men minder capabel om in te schatten of een bezoek aan de huisarts wel nodig is. Met relatief kleine zaken komt iemand dan bij de huisarts - een ontstoken oog, verstuikte voet of een snee – terwijl zelfzorg is in dit soort gevallen voldoende zou zijn. (Medische) triage aan telefoon en balie kost doktersassistenten veel tijd omdat patiënten bijvoorbeeld niet de urgentie kunnen aangeven, om privacy redenen niet willen zeggen wat hen scheelt of de (gezondheids)vaardigheden missen om adequaat informatie te kunnen geven.

Integrale aandacht vanuit Krachtige basiszorg
Zorgprofessionals herkennen beperkte gezondheidsvaardigheden niet altijd en kunnen denken dat een patiënt onverschillig of niet-gemotiveerd is voor een behandeling. Vanuit Krachtige basiszorg hebben huisartsen, apothekers, buurtteams en wijkverpleegkundigen hier aandacht voor. Er worden multidisciplinair trainingen gegeven in het herkennen, begrijpelijk uitleg geven en in terugvragen om te toetsen of de patiënt de informatie begrepen heeft. Het Utrechts Achterstandsfonds huisartsen ondersteunt dit. Daarnaast sturen we binnen Krachtige basiszorg er op dat patiënten bij iedere zorgverlener dezelfde uitleg krijgen. Communicatie op maat draagt bij aan meer begrip en uiteindelijk aan meer therapietrouw. 

De buurtteams richten zich vooral op het herkennen en signaleren van laaggeletterdheid en taalachterstand. En ook het bespreekbaar maken en inwoners begeleiden naar een passende oplossing maakt deel uit van de laagdrempelige en praktijkgerichte aanpak. Als het nodig is, gaat de buurtteammedewerker met de klant mee naar een zorgverlener. Buurtteammedewerkers zijn op sommige momenten ook aanwezig in het taalhuis. hierdoor is het makkelijker om de brug te slaan tussen klanten en deze algemene voorziening.