Het Utrechtse model

24 november 2015

Het buurtteam als spil van een vernieuwend zorgstelsel

Aansluiten bij de kracht van mensen’, zo heet het boekje dat de gemeente Utrecht recent uitbracht. Het laat zien hoe de gemeente Utrecht– met de buurtteams als spil- de complexe opgave rond de decentralisatie heeft aangegrepen om de sociale zorg te verbeteren. Het boekje beschrijft de keuzes die er zijn gemaakt bij het opzetten van buurtteams. Vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht hoe betrokkenen aankijken tegen deze ontwikkeling.

U kunt het boekje hier downloaden.