GGZ in de wijk

29 oktober 2021

Een van de pijlers om te komen tot een duurzame organisatie van welzijn en zorg is het wegnemen van schotten tussen verschillende disciplines. 

Aan de wijkteams van onze collega's in Zaanstad is een medewerker GGZ van Parnassia of GGD Zaanstreek-Waterland toegevoegd. Een prettige en waardevolle samenwerking waarmee mooie resultaten behaald zijn. Om GGZ in de wijk bij onze inwoners onder de aandacht te brengen vertellen Anita (medewerker GGZ) en Nanette (coördinator en opbouwwerker) in een dubbelinterview meer over GGZ in de wijk. 

Op de hoogte blijven van alles rondom Oog voor Elkaar? Volg ons op LinkedIn.