Buurtteamorganisatie Sociaal geeft impuls aan uitwisseling praktijk en opleiding

19 oktober 2015

Afgelopen maand startten veertig stagiairs bij Buurtteamorganisatie Sociaal in Utrecht. Zij gaan – onder intensieve begeleiding - meedraaien met de achttien buurtteams in Utrecht. Hiermee wil Buurtteamorganisatie Sociaal een flinke impuls geven aan de uitwisseling tussen de praktijk van het nieuwe welzijnswerk en de inhoud van de opleidingen. 

De veertig stagiairs zijn derdejaars hbo-studenten van de opleiding Maatschappelijk werk of Sociaal-juridische dienstverlening bij verschillende hogescholen in Nederland. De stage is hun hoofdstage en duurt tot de zomer van 2016. ‘Het is een gedurfde keuze om zo’n groot aantal stagiairs ineens te laten starten, licht HR-manager Annemieke Scholten toe. ‘Maar het past bij onze ambitie om een welzijnswerk nieuwe stijl te ontwikkelen, gericht op participatie van wijkbewoners. Dat vraagt dat we van de gebaande paden afwijken. Met dit initiatief brengen we jonge mensen met nieuw elan en frisse ideeën in de praktijk. En zij nemen de praktijk mee terug naar school. Dat inspireert de hogescholen dan hopelijk weer om hun onderwijs te vernieuwen en aan te laten sluiten op wat er in de praktijk nodig is.’ 

Brede kennismaking

De stagiairs blijven het hele jaar gekoppeld aan hetzelfde buurteam maar lopen daarbinnen met verschillende stagebegeleiders mee om breed kennis te maken met de verschillende werkgebieden. Twintig stagiairs worden gekoppeld aan de buurtteams voor sociaal maatschappelijk werk. Zij zullen veel de straat op gaan waar ze in contact komen met de verschillende leefgebieden. De andere twintig gaan bij de teams sociaal-juridische dienstverlening van U Centraal aan de slag. Zij zullen vooral op de locaties actief zijn, waar ze ervaring op gaan doen met concrete problemen op het gebied van schuldhulpverlening, belastingaangifte, beslaglegging en verblijfsstatus. 

Gezamenlijke stageopdracht

Na de inwerkperiode gaan de stagiairs niet alleen met individuele stageopdrachten aan de slag maar werken zij ook aan een gezamenlijke opdracht rondom het thema klantparticipatie. De bedoeling is dat zij een klantenpanel opzetten. Scholten: ‘Klantparticipatie is iets waarmee de buurtteams zich nadrukkelijk profileren en een klantenpanel zou daar echt iets aan toe voegen. Om deze pittige opdracht te volbrengen, volgen de stagiairs gedurende de stageperiode een collectief begeleidingsprogramma.’ 

Over Buurtteams Utrecht

In Utrecht zijn 18 buurtteams actief die sociale basiszorg bieden aan alle Utrechters die dat nodig hebben.  Zij werken volgens het principe ‘1 gezin - 1 plan - 1 hulpverlener’.  De buurtteams werken nauw samen met andere aanbieders van basiszorg in de wijk (zoals de huisartsen), met organisaties die een belangrijke rol spelen in het 'gewone leven' van mensen (zoals scholen, de woningbouwvereniging, sociaal makelaars en het consultatiebureau) en met specialistische zorginstellingen (zoals GGZ). Het buurtteam zet zoveel mogelijk in op preventie en optimaal gebruikmaken van de kracht van buurtbewoners en het vergroten van de zelfredzaamheid. Men heeft soms letterlijk de ogen en oren in de buurt en komt problemen snel op het spoor. Ze doen wat nodig is, dichtbij en laagdrempelig zodat mensen zo lang mogelijk zelf de regie houden op hun leven en in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen met de ondersteuning die zij nodig hebben. Meer informatie op www.buurtteamsutrecht.nl.