Integratie van zorgactiviteiten

In samenwerking met een regionale zorgorganisatie heeft Incluzio de ambitie uitgesproken het speelveld rondom de persoonlijke verzorging en individuele begeleiding te willen verkennen. Uitgangspunt is de vertrouwensband die de huishoudelijke hulpen met de cliënten hebben. Zij komen gedurende een lange periode wekelijks bij de cliënt thuis, kennen de thuissituatie en zijn een vertrouwd gezicht. Maar naast de vaste huishoudelijke hulp komen er in veel gevallen ook verschillende zorgmedewerkers bij een cliënt over de vloer. Buiten dat dit soms heel inefficiënt is, geeft dit ook veel onrust bij de cliënt. Kunnen we daarom niet kijken of taken kunnen worden geïntegreerd en daarmee het aantal zorgmedewerkers per klant verminderen?

Enerzijds gaat het om cliënten die indicatie hebben voor begeleiding in de thuissituatie. Je kunt hierbij denken aan het samen boodschappen doen, een spelletje spelen, een stukje wandelen. Vaak ook om de mantelzorger te ontlasten.  Dit zijn bij uitstek activiteiten die ook prima door een huishoudelijke hulp uitgevoerd kunnen worden. Belangrijk hierbij is dat een hulp geschoold wordt in het signaleren en rapporteren. Anderzijds richt de samenwerking zich op het toevoegen van lichte persoonlijke verzorging taken. Het gaat hierbij onder andere om ondersteuning bij het wassen en het douchen of het aan- en trekken van elastische kousen. De toegevoegde waarde van de samenwerking ligt in de combinatie met de huishoudelijke activiteiten om het aantal verschillende hulpverleners die bij een cliënt actief zijn te beperken. Uiteraard is training van de hulpen essentieel en heel belangrijk. Samen met de zorgorganisatie is een opleidingstraject opgesteld waarbij training on the job een belangrijk onderdeel vormt. 

Resultaten

De eerste resultaten zijn zeer positief. Cliënten reageren positief en ervaren het als prettig dat er minder verschillende hulpverleners bij hen over de vloer komen. De zorgmedewerkers kunnen zich richten op het verlenen van (specialistische) zorg en de hulpen zien het als uitdaging en kans om de cliënt nog beter te kunnen ondersteunen in de thuissituatie. Dit alles ten doel om de zorg kwalitatief en financierbaar te houden op de lange termijn.