Wijkbedrijf Goes-Zuid

Leefbare wijken met bewoners die zichzelf zoveel mogelijk kunnen redden. Daar dragen we graag aan bij, als Wijkbedrijf Goes-Zuid. Daarom ondersteunen we mensen bij het vinden van werk. We bieden hen kansen en ontwikkelen hun talenten. Zo dragen we elke dag bij aan wijken waarin het voor iedereen fijn (samen)leven is.

Dit is wat we doen:

  • We helpen mensen die niet volledig op eigen kracht aan een baan komen toch aan werk. Bijvoorbeeld door eerst een werkplek te creëren voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Heb je eenmaal werk, dan is de stap naar een andere baan makkelijker. Jongeren die geen werk hebben, geven we leerwerkplekken. Daarnaast bieden we stages voor studenten. Zo krijgen ze werkervaring en doen meteen iets terug voor de wijkbewoners, zoals anderen opleiden.
  • We brengen verschillende initiatieven en organisaties in de wijk bij elkaar. Ook organiseren we activiteiten in de wijk. Zo leren bewoners elkaar leren en gaat iedereen plezieriger met elkaar om.
  • We maken het mogelijk dat mensen langer in hun huis blijven wonen. Daarvoor kunnen ze gebruikmaken van onze diensten en ondersteuning. Denk hierbij aan kleine klusjes in en om het huis of bij meer zorg gerelateerde vragen. Bij dat laatste werken we samen met de leerlingen van Scalda en Hoornbeeck.

Wilt u meer weten over Wijkbedrijf Goes-Zuid?

Bekijk even de film. Of houd ons in de gaten op Facebook.