Persbericht: Facilicom, Incluzio en Radar komen met een integraal concept voor de huisvesting van statushouders

Facilicom, Incluzio en Radar presenteren een concept met een integrale aanpak rondom huisvesting van statushouders. In het concept met de naam WIL (Wonen, Integratie en Leefbaarheid) staat naast huisvesting, het vinden van werk, veiligheid, aanleren van taal en prettig samenleven met inwoners centraal. 

Download hier het volledige persbericht