Nieuwe reeks groepstrainingen voor buurtbewoners Hollands Kroon

13 juni 2017

Samen oplossingen bedenken vóór elkaar

Hoe leer je vaker ‘nee’ zeggen? En hoe ga je om met pesters? Tijdens de groepstrainingen assertiviteit die afgelopen maart van start gingen bij het wijkteam, leren buurtbewoners van Hollands Kroon van elkaar hoe ze beter voor zichzelf kunnen opkomen. Een effectieve aanpak, blijkt uit de reacties van deelnemers. Het wijkteam start daarom dit najaar een nieuwe reeks trainingen assertiviteit voor volwassenen en kinderen. Bovendien wordt het aanbod vergroot met trainingen om faalangst te verminderen, en om sociale vaardigheden en weerbaarheid te vergroten.

Afgelopen maart gingen de eerste twee Incluzio-groepstrainingen op het gebied van assertiviteit van start: één gericht op volwassenen en één op kinderen. De trainingen bestaan uit verschillende  bijeenkomsten waarin acht deelnemers samen ervaringen delen en elkaar praktische handvatten bieden. De deelnemers krijgen daarbij begeleiding van twee ervaren medewerkers van het wijkteam. “Het enthousiasme van de deelnemers is groot”, zegt Anouk Visser, een van de trainers. Dat komt vooral door de positieve insteek waarbij buurtbewoners op basis van gelijkwaardigheid van elkaar leren. Cursisten nemen hun eigen problemen mee, maar ook oplossingen voor anderen.”

Groepsdynamiek

De training assertiviteit voor volwassenen richt zich vooral op leren ‘nee’ zeggen en daardoor niet steeds over de eigen grenzen heen gaan. In de training voor kinderen staan onderwerpen centraal waar kinderen dagelijks mee te maken hebben. Trainer Nathali Overdam: “Hoe je contact legt met een ander kind, bijvoorbeeld. Of hoe je omgaat met pesten. De kinderen herkennen elkaars problemen en geven elkaar tips. Bovendien kunnen ze samen oefenen om beter voor zichzelf op te komen.”

Uitbreiding aanbod

Samen oplossingen bedenken vóór elkaar, werkt. Daarom start het wijkteam dit najaar een nieuwe reeks assertiviteitstrainingen voor zowel volwassenen als voor kinderen. Daarnaast breidt Incluzio het aanbod uit met trainingen rond omgaan met faalangst, sociale vaardigheden en weerbaarheidstrainingen. De locatie en de inhoud van de trainingen worden in samenspraak met de deelnemers bepaald.

Interesse?

Heeft u interesse in één van deze trainingen voor uzelf of uw kind(eren)? Dan kunt u zich aanmelden via het webformulier op www.hollandskroon.nl. Of u belt met het klantcontactcentrum via het telefoonnummer 088- 3215000. Op www.hollandskroon.nl onder wijkteam Hollands Kroon vindt u binnenkort meer informatie.