Maatregelen Incluzio Hollands Kroon tegen verspreiding coronavirus

Gister heeft het kabinet extra maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wij blijven de noodzakelijke ondersteuning bieden aan onze klanten. Wel onderneemt Incluzio Hollands Kroon in lijn met het RIVM extra maatregelen tot 1 april.

Maatregelen

Wij nemen per direct de volgende maatregelen:

  • Inloopspreekuren van het wijkteam komen te vervallen;  
  • Groepsactiviteiten of trainingen worden tot nader order uitgesteld, het gaat hierbij om:

Piep zei de muis
De coole kikker
Assertiviteits-training voor volwassenen
Training LVB
Body and Brain Combat training
Het Kookcafé
Doet en Ontmoetgroepen

Deelnemers worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld vanaf maandag 16 maart.

Heeft u een afspraak met een wijkteammedewerker gepland?

Onze wijkteammedewerker neemt vooraf contact met u op over deze afspraak. Samen bespreken jullie of de afspraak moet en kan gaan of dat er alternatieve mogelijkheden zijn.

Nieuwe aanvraag

Wij verwachten een lagere capaciteit aan personeel. Om klanten de aankomende periode  te blijven ondersteunen doen wij een nadrukkelijk beroep op u. Wij willen u vragen als u een nieuwe aanvraag voor zorg heeft en die aanvraag niet urgent is, de veiligheid en gezondheid van u of uw gezin niet in gevaar is, om deze aanvraag uit te stellen. 

Vragen

Wij zijn in geval van spoed bereikbaar en leveren de noodzakelijke zorg en ondersteuning. Indien er aanvullende maatregelen komen zullen wij die zo snel als mogelijk met u delen. Heeft u vragen voor het wijkteam dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 088 321 5010. Heeft u vragen over het coronavirus? Kijk dan op de site van het RIVM.