Buurtteams Utrecht: Succesvolle pilot 'Vroegsignalering'

12 september 2017

Mensen met schulden zoeken doorgaans niet snel hulp. Tot voor kort kwamen inwoners van Utrecht met een huurachterstand dan ook vaak pas in beeld bij het buurtteam als de problemen al hoog opgelopen waren. Met vroegsignalering wil de gemeente daar verandering in brengen. Op dit moment loopt de pilot, waarin het buurtteam samen met woning corporaties huurders bezoekt met een betalingsachterstand: 'Doordat we mensen in een eerder stadium bereiken, kunnen we voorkomen dat de problemen groter worden.'

Buurtteams Utrecht neemt deel, u ook?

Graag gaan we ook met u in gesprek over dit onderwerp. Want wat is de volgende stap bij vroegsignalering? Wij zijn benieuwd naar uw mening, u kunt deze delen op https://husite.nl/kus/artikelpagina/.

Door met u in gesprek te gaan over actuele praktijkvragen en sociale vraagstukken draagt Buurtteams Utrecht bij aan de innovatie in het sociale domein. Elke twee maanden leest u een artikel waarin een bepaald thema aan de orde wordt gesteld met daarin een stelling of vraag. U kunt op dit artikel, deze vraag of stelling reageren. Door uw mening, kennis en/of visie te delen willen we met elkaar de dialoog aangaan. Buurtteams Utrecht neemt deel aan dit interactieve deel van het kUS. Zo hopen we met elkaar antwoorden te vinden. Doet u ook mee?