Krachtige basiszorg werkt!

31 oktober 2017

krachtige basiszorg

Krachtige basiszorg is een vernieuwende integrale aanpak gericht op bewoners met hoge gezondheidsrisico’s en problemen in meerdere leefdomeinen. Het is een manier van kijken, leren en doen door álle professionals op gebied van zorg, sociaal welzijn en preventie in de wijk. Ze delen kennis en informatie en gaan met de klant op zoek naar een integrale oplossing van het probleem. Het resultaat? Professionals kunnen beter hun werk doen, klanten plukken de vruchten van zorg- en dienstverlening op maat en de zorgkosten verminderen significant! 

Een grote groep bewoners in de Utrechtse wijk Overvecht kampt met een slechte gezondheid, veelal in combinatie met werkloosheid, schulden of psychische problemen. In de wijkaanpak Krachtige basiszorg werken Overvecht Gezond (samenwerkingsverband eerstelijnspraktijken) en Buurtteamorganisatie Sociaal succesvol samen om juist voor deze risicogroep afspraken en werkwijzen te ontwikkelen. Het ondersteunt bewoners in de wijk door te kijken naar wat mensen nodig hebben om daar een integraal aanbod op af te stemmen. De samenwerking wordt uitgebouwd met wijkverpleging, GGZ, JGZ, buurtteams jeugd en gezin, wijkspecialisten, paramedici en sociaal makelaars.

Nieuwe manier van kijken
Krachtige basiszorg vraagt van professionals een nieuwe manier van kijken, leren en werken. De aanpak houdt meer in dan afspraken met elkaar maken. De kracht ligt ‘m in het doen! Betrokken professionals organiseren ‘inloopspreekuren’ bij elkaar, spreken elkaar aan op verantwoordelijkheden en overleggen waar nodig. Het 4D-model staat bij deze samenwerking centraal. Dit model is in de praktijk ontwikkeld. Het is één van de instrumenten in de succesvolle methode om medische en maatschappelijke hulpverlening goed op elkaar af te stemmen en complexe, vastgelopen hulpverleningssituaties opnieuw richting te geven. 

Krachtige basiszorg werkt
Professionals ervaren meer voldoening in hun werk omdat ze beter weten hoe te handelen. Cliënten ervaren een betere gezondheid doordat ze serieus worden genomen en weten hoe in beweging te komen.
 
NIVEL onderzoek maakt zeer aannemelijk dat de aanpak leidt tot een duurzame verbetering van de kwaliteit van zorg. Het onderzoek van Zilveren Kruis Achmea toont aan dat het zorggebruik afneemt bij de groep mensen mét Krachtige basiszorg terwijl het zorggebruik toeneemt in de controlegroep. Specifiek geldt dat bij de 1.641 minima verzekerden van Zilveren Kruis die zijn ingeschreven bij Overvecht Gezond in 2015 €356 minder aan poliklinische dbc’s kosten dan de controlegroep. Na aftrek van de extra vergoeding die Overvecht Gezond kreeg komt het over alle 1.641 minima neer op een besparing van €571.546.

Het project “Krachtige basiszorg; doorontwikkeling en evaluatie van de aanpak en de ontwikkeling van een samenwerkings-en financieringsmodel medisch en sociaal” werd in de periode 2014 - 2016 uitgevoerd door Overvecht Gezond, Buurtteamorganisatie Sociaal, Zilveren Kruis, gemeente Utrecht, partners in de wijk en NIVEL als kennispartner en is gefinancierd met subsidie van het innovatiefonds SAG.

Meer informatie
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief Krachtige Basiszorg. Stuur een mail met uw naam, organisatie en onder vermelding van Krachtige basiszorg naar info@krachtigebasiszorg.nl.
Klik hier om de brochure Krachtige basiszorg te downloaden.