Jaarverslag 2016: Twee jaar Buurtteamorganisatie Sociaal

9 maart 2017

Na een vliegende start in 2015, kreeg Buurtteamorganisatie Sociaal in 2016 min of meer haar definitieve vorm. In ons jaarverslag blikken we terug op een bewogen jaar waarin we weer veel bereikt hebben. De tevredenheid over de ondersteuning nam toe (7,8)  en het lukte ons om gemiddeld binnen vijf dagen ondersteuning aan te bieden.

 

De buurtteams Sociaal ondersteunden afgelopen jaar 14.340 unieke klanten,  een stijging van bijna 30% ten opzichte van vorig jaar. Het rapport 'een positief verhaal' van de externe visitatiecommissie bevestigde dat we een goede positie hebben bereikt in de Utrechtse buurten. Afgelopen jaar verbreedden de buurtteams hun inzet onder andere met de toegang tot schulddienstverlening en hulp bij huishouden. Inhoudelijk een logische stap: het past bij de opdracht van de buurtteams om ondersteuning op maat te bieden en de hele gezondheids-, woon- en leefsituatie in kaart worden gebracht. 

Andere manieren van werken

De hoeveelheid projecten en klanten waaraan we deelnamen,  vroeg om creatieve oplossingen en nieuwe vormen van samenwerking. Een belangrijke samenwerking is die met huisartsen en praktijkondersteuners bij casuïstiek bespreking om vanuit een integraal beeld van de klant ondersteuning te bieden. En samen met sociaal makelorganisatie zijn we de wijk ingegaan om buurtteams een gezicht te geven. 

Flexibele budgetten

Daarnaast hebben we incidentele budgetten ingezet om onze dienstverlening aan de Utrechters door te ontwikkelen. Hiermee hebben we onder andere gekeken hoe we ouderen anders en vooral beter kunnen bereiken. Ook zijn er meerdere pilots gestart rondom nieuwe manieren van werken en het bieden van hulp op maat. De pilot vroeg signalering 'Eropaf', waarin huishoudens met huurachterstand worden benaderd, is hier een goed voorbeeld van.  Een ander voorbeeld is het ‘groepsgericht werken’ waarbij mensen met verschillende ondersteuningsvragen bij elkaar worden gebracht juist om elkaar te versterken.  Afgelopen jaar vonden er meer dan 50 groepsgerichte activiteiten plaats.

Download hier het jaarverslag