Incluzio tekent Social Impact Factory

21 mei 2015

Vandaag gaat de Social Impact Factory officieel van start tijdens de Social Enterprise Day. In de Social Impact Factory wordt elke sociale vraag met een ondernemersvisie benaderd: het product levert zowel winst voor de samenleving als financiële winst op om zo voort te kunnen bestaan. Honderden besluitvormers afkomstig uit grootzakelijk Nederland, overheden en sociaal gedreven start-ups komen in Utrecht samen om kennis op te doen en te delen. Incluzio is er bij.

Naast een aantal sprekers, onder wie Burgemeester Jan van Zanen en de bestuursvoorzitter van de Rabobank Wiebe Draijer, zullen er break-out sessies plaatsvinden waarin dieper wordt op thema's ingegaan als 'Culture of Purpose', de circulaire economie en nieuwe vormen van sociaal ondernemerschap. En natuurlijk wordt Social Impact Factory gelanceerd. Dit netwerk biedt mensen de mogelijkheid om op een innovatieve manier samen te werken aan nieuwe ondernemingen waarin maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt en wat financiële winst oplevert. Dit zorgt ervoor dat de oplossing ook op lange termijn succesvol is.

Maatschappelijke problemen anders bekeken

De Social Impact Factory is als het ware de aandrijfmotor die 'kleine' initiatieven vastplakt aan grotere ondernemers. Het is niet vrijblijvend. Ondernemers dienen vragen en voorstellen in en dagen de anderen uit om op een creatieve manier met ondernemingsplannen te komen. In het netwerk zitten alle mogelijke soorten bedrijven, zodat elke vraag of elke ingebracht maatschappelijk probleem wordt bekeken op een manier waarop dat tot nu toe niet gebruikelijk was. Daardoor neemt de kans op onverwachte en creatieve oplossingen sterk toe. Inmiddels hebben al 38 organisaties uit het land aangegeven deel te willen nemen aan de Social Impact Factory.

Symbolische handtekening

Victor Everhardt, wethouder van de gemeente Utrecht (Werk & Inkomen, Jeugd en Jeugdzorg, Volksgezondheid en Stationsgebied) en Han Hendriks van Kirkman Company plus de partners EY, Band op Spanning, SED Initiative (Universiteit Utrecht),  Rabobank Utrecht en Incluzio zetten vandaag symbolisch hun handtekening op het nieuwe logo van de Factory.

Meerwaarde voor Incluzio

Peter de Visser, algemeen directeur van Incluzio, zal tijdens Social Enterprise Day vertellen over wat de meerwaarde van de Social Impact Factory is voor Incluzio. Het bedrijf heeft als motto: elke buurt een betere buurt. Dat doet Incluzio door onverwachte, nieuwe combinaties te maken in werk, zorg en welzijn, door het initiatief te nemen en bijvoorbeeld samen met buurtbewoners wijkbedrijven op te zetten. Daarnaast biedt Incluzio mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een opleiding aan en helpt ze daarna bij het zoeken van werk. Bijvoorbeeld door mensen te ondersteunen, juist op het moment dat ze het moeilijk hebben en/of kwetsbaar zijn, zoals vanuit 18 buurtteams in de stad Utrecht. Incluzio is een commercieel bedrijf dat alleen succesvol kan zijn als het er in slaagt om maatschappelijk relevant te zijn en duurzaam bij te dragen aan sterkere mensen en buurten.

Meer informatie over Incluzio vindt u op www.incluzio.nl.
Meer informatie over Social Impact Factory leest u op socialimpactfactory.com