Incluzio: steeds meer impact met lokale initiatieven

13 april 2016

Incluzio is in zijn tweede jaar fors gegroeid en heeft nu een omzet van ca. 70 miljoen euro. De zorg- en ondersteuningsdivisie van Facilicom heeft de activiteiten aanzienlijk uitgebreid door een meerderheidsbelang te nemen in Cordaan Thuisdiensten en in de uitvoeringsonderdelen van Radar Groep. De overnames passen naadloos bij de visie die Incluzio heeft op zorg en ondersteuning in de wijk. In 2016 wil de organisatie zijn diensten verder uitbreiden, onder meer in de jeugdzorg.

In 2014, het eerste jaar van zijn bestaan, heeft Incluzio al contracten gegund gekregen in de vier grote steden. Dankzij het samengaan van de uitvoeringsonderdelen van Radar met Incluzio zijn zij samen nu ook actief in Gelderland en Overijssel en in Noord-Brabant en Limburg met soms complexe vormen van zorg en ondersteuning. De ambitie om van elke buurt een betere buurt te maken wordt waargemaakt. Bij het project Mariahoeve Werkt! in Den Haag zijn bijvoorbeeld 30 mensen van een uitkering naar een baan geholpen. In Rotterdam zijn vanuit Magis010 en Radar WMO Diensten inmiddels meer dan 100 mensen langer dan een half jaar aan de slag in betaald werk. En in de gemeente Utrecht hebben nu al meer dan 10.000 klanten met uiteenlopende problemen de weg naar de buurtteams gevonden. Veel bewoners zijn er met hulp van de verschillende Incluzio-initiatieven weer in geslaagd de regie over hun leven in eigen handen te krijgen. Een grote succesfactor van Incluzio zijn de medewerkers. Zij krijgen veel ruimte om zelf te doen wat nodig is. Incluzio zorgt ervoor dat ze daarbij niet gehinderd worden door onnodige administratie. De resultaten die geboekt worden zorgen ervoor dat veel opdrachten verlengd zijn en ook nieuwe gemeenten kiezen voor Incluzio.

Huishoudelijke ondersteuning
In het voorjaar van 2015 heeft Incluzio een meerderheidsbelang genomen in Cordaan Thuisdiensten. Dat is ook een strategische keuze. Cordaan Thuisdiensten is met ca. 1.200 medewerkers en meer dan 6.600 klanten marktleider in huishoudelijke ondersteuning in Amsterdam. In 2015 is er landelijk veel negatieve berichtgeving geweest over huishoudelijke hulp. Incluzio gelooft samen met Cordaan echter in het belang van deze vorm van ondersteuning. Samen investeren zij om deze activiteit door te ontwikkelen.    Het gaat om klanten die met een brede ondersteuning en begeleiding langer zelfstandig kunnen blijven wonen Ook Cordaan en de gemeente Amsterdam zien die behoefte en willen daar op inspelen. Veel gemeenten en organisaties willen huishoudelijke ondersteuning op die manier inzetten. Cordaan Thuisdiensten is in de ogen van Incluzio dé partij die dit in Amsterdam kan realiseren, en daarmee kan uitgroeien tot hét voorbeeld van hoe het wel kan.

Eén efficiënt shared service centre
Het motto van Incluzio om van elke buurt een betere buurt te maken, kan alleen gerealiseerd worden als er zoveel mogelijk medewerkers actief zijn in de buurten zelf en die medewerkers zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan administratie. Om dat mogelijk te maken is hard gewerkt aan het integreren van de verschillende back offices tot één efficiënt en soepel functionerend shared service centre voor heel Incluzio. Ook is geïnvesteerd in een uniform ICT-systeem. De ZorgCentrale.nl wist in 2015 enkele mooie nieuwe contracten af te sluiten. Begin 2016 is bovendien Erasmusbrug Zorglijn overgenomen van zorgorganisatie Careyn. De ZorgCentrale.nl is daarmee de marktleider  in zijn segment. Belangrijk, want de centrale speelt een grote rol in de integrale aanpak die Incluzio voorstaat en de zorg op afstand die daar vaak een belangrijke component in is. In 2015 heeft Facilicom wederom fors geïnvesteerd in Incluzio. Daarmee is een stevige basis gelegd voor een gezonde exploitatie, verdere groei en nog meer maatschappelijke impact in 2016. Een belangrijke ambitie voor 2016 is om nog breder actief te worden door de bestaande activiteiten in de jeugdzorg uit te breiden en ook in deze zorg integraal te gaan werken.

Meer informatie vind je terug op Facilicom jaarverslag 2015