Incluzio Hollands Kroon zoekt klantenraad

6 november 2017

Heeft u wensen en ideeën over de zorg in Hollands Kroon? Dan kan de nieuwe klantenraad van Incluzio Hollands Kroon u goed gebruiken. Incluzio levert zorg en ondersteuning aan iedereen - van jong tot oud-  in uw gemeente. Hierbij gaat het om alle taken in het kader van de Jeugdzorg, Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de basisvoorzieningen. Onze vier wijkteams vormen daarbij een sleutelrol. Onze ambitie is om zoveel mogelijk te doen in samenspraak met inwoners. Daarom richten we een brede klantenraad op. Als lid van de klantenraad draagt u bij aan de voortdurende kwaliteit van onze zorg in de gemeente Hollands Kroon.

Onze wijkteammedewerkers zien en horen in de dagelijkse praktijk veel over de wensen en ervaringen van onze klanten. Al die informatie nemen we mee in onze beslissingen. Door de oprichting van een klantenraad geven we de mening van klanten, hun familieleden, mantelzorgers en vrijwilligers een vaste plaats in onze organisatie. Structurele feedback over onze zorg stelt ons in staat snel en goed te reageren op veranderingen in zorgwensen- en behoeften. En dat is nodig om onze ambitie te verwezenlijken: laagdrempelige zorg met aandacht voor de eigen regie van de klant. Incluzio kiest dan ook voor een brede klantenraad. Naast de (wettelijk verplichte) klantenraad voor de jeugdzorg, zijn ook de Wmo en de basisvoorzieningen het werkgebied van onze raad.

Eigen ervaring en waarneming

Leden van onze klantenraad praten op basis van eigen ervaring en waarneming mee over de dienstverlening van Incluzio. Ze onderhouden contact met (potentiële) klanten van Incluzio, onderzoeken wat hun wensen en behoeften zijn en verzamelen informatie over de klanttevredenheid. Al die waarnemingen delen zij in de raad en met het bestuur van Incluzio. Vanuit het algemene klantenbelang denkt de raad actief mee over oplossingen en verbeteringen en geeft gevraagd en ongevraagd advies bij belangrijke beslissingen. Bijvoorbeeld over samenwerkings- en fusieplannen en de kwaliteit van onze zorg. De voorzitter van de raad geeft leiding aan de vergadering, verbindt de verschillende visies van de leden met elkaar en overlegt regelmatig met de bestuurder van Incluzio.

Echt iets betekenen

Als raadslid kunt u écht iets betekenen voor inwoners van Hollands Kroon die nu of in de toekomst onze ondersteuning nodig hebben. Als raadslid besteedt u per week een dagdeel aan uw activiteiten voor de klantenraad. De raad vergadert tien keer per jaar bij Incluzio in Wieringerwerf. Reis- en onkosten worden vergoed en er is een vacatievergoeding. Ook kunt u de trainingen volgen.

Interesse? Reageer meteen!

Wilt u de rol als raadslid of voorzitter graag vervullen? Download dan de onderstaande klantenraadflyer en reageer. U kunt reageren tot en met 23 november 2017. De gesprekken vinden plaats op 5 december in de ochtend en 7 december in de middag. 

Download de klantenraadflyer

Denk mee over goede zorg, kom in de klantenraad!