Hollands Kroon is van plan zorginkoop aan Incluzio te gunnen

23 maart 2016

Op 22 maart heeft het college van de gemeente Hollands Kroon haar voornemen uitgesproken om de aanbesteding voor de zorginkoop te gunnen aan Incluzio. De verwachting is dat medio april (na de Alcateltermijn) de definitieve gunning volgt. In partnerschap gaan Hollands Kroon en Incluzio vanaf 1 juli 2016 een toekomstbestendig zorglandschap realiseren voor de inwoners van de gemeente Hollands Kroon.


Tijdens de concretiseringsfase is gebleken dat Incluzio voldoet aan alle eisen en randvoorwaarden uit de aanbesteding en heeft aangetoond de doelstellingen van Hollands Kroon in de komende 2,5 jaar te kunnen realiseren.
Incluzio is erg blij met deze gunning, mede door de unieke brede scope; Incluzio wordt verantwoordelijk voor de Wmo- en Jeugdzorg, voorliggende voorzieningen en wijkteams.
Vragen? Neem contact met ons op via hollandskroon@incluzio.nl.