Haalbaarheidsonderzoek wijkbedrijf Goes

De toenemende werkloosheid, stijgende zorgkosten en de aangekondigde decentralisaties hebben ervoor gezorgd dat de gemeente Goes zoekt naar een andere inrichting van de sociale infrastructuur.

De wijk Goes-Zuid wordt gekenmerkt door diverse sociale problemen. Er lopen allerlei zelfstandige initiatieven en projecten in deze wijk van Goes. De gemeente Goes heeft Incluzio gevraagd om onderzoek te doen naar de praktische en financiële haalbaarheid van een wijkbedrijf in de wijk Goes-Zuid. Het doel van wijkbedrijf is om bewoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt in te zetten voor activiteiten in de wijk en door te laten stromen naar reguliere arbeid waar mogelijk. Enerzijds gaat het hierbij om het bevorderen van arbeidsparticipatie en het perspectief op 'sociale stijging' voor de bewoners. Anderzijds wordt deze arbeid vervolgens benut om de leefbaarheid van de wijk te vergroten door zowel in de openbare ruimten als bij mensen achter de voordeur diensten en activiteiten te verrichten. Daarbij wordt aansluiting gezocht met lokale ondernemers en zorgaanbieders in de wijk. De samenwerkingen en uit te voeren dienstverlening zullen bijdrage aan een toekomstbestendig wijkbedrijf. 

 Doelstelling van dit project is om op basis van het onderzoek vast te stellen of het opzetten van een wijkbedrijf uitstroom kan creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, kan zorgen voor een stijging op de participatielader van de kwetsbare groep en de sociale cohesie binnen Goes-Zuid vergroot.