Gemeenteraad op bezoek bij Buurtteams Utrecht

22 april 2016

De gemeenteraad Utrecht bracht donderdag 21 april een werkbezoek aan Buurtteams Utrecht. Samen met buurtteammedewerkers van Jeugd en Gezin en Sociaal, gingen zij in gesprek over thema’s als generalistisch werken, co-creatie en de scheidslijn basiszorg met aanvullende zorg en voorzieningen in de stad. De opkomst was groot. De bijeenkomst was zeer succesvol. Iedereen was het erover eens dat we trots kunnen zijn over wat tot nu toe is bereikt.

Op donderdag 21 april ging de gemeenteraad Utrecht in gesprek met Buurtteams Utrecht. De bijeenkomst vond plaats bij buurtteam Kanaleneiland. De opkomst was groot. Naast de verschillende raadsleden en buurtteammedewerkers van verschillende buurtteams, was ook wethouder Kees Diepeveen van de gemeente Utrecht aanwezig.

Na een algemeen welkomstwoord van de twee bestuurders Peter de Visser van Incluzio en Marenne van Kempen van Lokalis, kon de raad deelnemen aan verschillende werkgroepen. In een klein gezelschap kregen zij de kans om hun vragen te stellen aan de buurtteammedewerkers van zowel Sociaal als van Jeugd en Gezin. Belangrijke thema’s als sturing en verantwoording, klantgericht werken en hoe de buurtteams zich verhouden tot aanvullende zorg en de voorzieningen in de stad. Wat gaat er goed? Maar ook, wat kan nog verder aangescherpt worden? 

Na afloop werd met elkaar teruggeblikt. De raadsleden waren positief over hoe bevlogen de buurtteammedewerkers zijn waarbij zij de bewoners centraal stellen. Zo vertelde een van de buurtteammedewerkers; “Het gaat niet om mijn doel maar om het doel van de bewoner. En dat is precies waar het om draait bij Buurtteams Utrecht”, aldus een van de raadsleden. Beide partijen spraken de wens uit om vervolg te geven aan deze bijeenkomst.