Utrecht zet met Incluzio als partner in op sociale vernieuwing

16 juli 2014

Op 15 juli maakte de gemeente Utrecht bekend - in partnership met Incluzio - een buurtteamorganisatie in te richten die verantwoordelijk zal zijn voor alle sociale basiszorg voor volwassenen in de gemeente. Vanaf 1 januari 2015 treedt de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking met als doel ondersteuning dicht bij huis te organiseren, snel beschikbaar te maken en ook nog eens betaalbaar. De gemeente Utrecht grijpt dit moment aan om in samenwerking met Incluzio te komen tot fundamentele sociale vernieuwing.

Op 15 juli maakte de gemeente Utrecht bekend - in partnership met Incluzio - een buurtteamorganisatie in te richten die verantwoordelijk zal zijn voor alle sociale basiszorg voor volwassenen in de gemeente. Vanaf 1 januari 2015 treedt de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking met als doel ondersteuning dicht bij huis te organiseren, snel beschikbaar te maken en ook nog eens betaalbaar. De gemeente Utrecht grijpt dit moment aan om in samenwerking met Incluzio te komen tot fundamentele sociale vernieuwing.

De buurtteamorganisatie gaat alle sociale basiszorg meer in samenhang leveren. Waar Utrechters nu nog te maken krijgen met soms wel 10 verschillende instanties, krijgen zij straks één aanspreekpunt voor maatschappelijke ondersteuning. Zij moeten samen met de Utrechter, hun sociale netwerk en indien nodig met de gespecialiseerde zorgverleners zorgen voor snelle en passende ondersteuning. Meer dan voorheen wordt hierbij een beroep gedaan op wat iemand zelf nog kan. Tegelijkertijd moet de buurtteamorganisatie ervoor zorgen dat de meest kwetsbare inwoners verzekerd blijven van een sociaal vangnet. De dienstverlening moet bovendien flexibel zijn en afhangen van de vraag van de Utrechter. Dit alles vraagt om een organisatie die expertise heeft in het sociale vakgebied en daarnaast een cultuuromslag in de praktijk kan realiseren. Incluzio heeft de subsidieaanvraag voor de buurtteamorganisatie sociaal in Utrecht gegund gekregen. We zijn hier ontzettend blij mee.

Het is onze ambitie om de kwaliteiten die wij in de afgelopen 50 jaar hebben opgebouwd in te zetten om de transformatie van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij te versnellen en op een verantwoorde manier tot stand te brengen. Met deze opdracht krijgen wij hier in Utrecht de kans toe. Speciaal voor deze opdracht richten we een aparte Utrechtse Stichting op. Deze Stichting gaat in co-creatie met de Gemeente, Utrechters en samenwerkingspartner Radar ondersteuning op buurtniveau aanbieden variërend van schuldhulpverlening tot ouderenbegeleiding tot het bevorderen van maatschappelijk functioneren van mensen met een beperking. Het is een pittige opdracht, maar we zijn er klaar voor. Vanuit Incluzio leveren we innovatievermogen door voor dit domein a-typische competenties in te brengen en door een frisse blik. Aan de andere kant hebben we Radar aan onze zijde; een zorg- en welzijnsorganisatie met een bewezen trackrecord in de kanteling van het hele sociale domein.

Ons moederbedrijf Facilicom levert daarnaast extra ontwikkelkracht. Door hen zijn wij bijvoorbeeld in staat om investeringen in innovatie voor te financieren. Waar het echter in onze ogen echt om draait is de professionals die straks achter de voordeuren komen. Wij willen de professionals die nu al in Utrecht werken graag een plek bieden in onze organisatie. Zij zijn onze sterkste kracht en wij zullen er dan ook alles aan doen om hen de ruimte te bieden en te faciliteren.