E-mail disclaimer Incluzio

Deze e-mail plus eventuele bijlagen is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. We stellen het op prijs als u vertrouwelijke informatie uit deze e-mail niet doorstuurt, gebruikt, opslaat of kopieert zonder voorafgaande toestemming. Is deze e-mail niet voor u bestemd? Dan verzoeken wij u vriendelijk de afzender hiervan op de hoogte te stellen of te bellen naar Incluzio +31 (0)10 - 298 11 11; KvK 59816805 (NL) en het e-mail bericht te verwijderen. Hartelijk dank.