Cordaan Thuisdiensten

CordaanThuisdiensten is een gezamenlijk bedrijf van Stichting Cordaan en Incluzio. Naast huishoudelijke hulp biedt Cordaan Thuisdiensten (vanuit Dienstthuis.nl) een breed dienstverleningspakket aan Amsterdammers die zelfstandig thuis willen blijven wonen. De doelgroep is zeer divers en varieert van mensen met een verstandelijke beperking (waaronder ook OGGZ patiënten) of met psychische of lichamelijke problematiek. In haar werkwijze zoekt Cordaan Thuisdiensten actief verbinding met andere vormen van (informele) zorg, dit levert mooie samenwerkingen op. medewerker Cordaan thuisdiensten