Opbouwwerkers Incluzio

Opbouwwerk richt zich op het verbeteren van de woon- en leefomstandigheden van buurt- en wijkbewoners door onder meer de invloed van de bewoners, met begeleiding van in ons geval Incluzio collega’s, om zo de leefbaarheid van hun woonomgeving te verbeteren en versterken.

Binnen onze verschillende opdrachten in het land zijn opbouwwerkers actief. Met een vertegenwoordiging uit Rheden, Enschede, Leiderdorp, Rotterdam en Zaanstad zijn we inmiddels voor de 2e bij elkaar gekomen om kennis te delen en elkaar vooral te inspireren. 

Voor iedereen die het leuk vindt, delen we dit hierbij graag in kort. 

De ontwikkeling van het opbouwwerk

Hoogleraar Jeroen Gradener heeft ons meegenomen in de geschiedenis van het opbouwwerk. Waar liggen de wortels? En hoe kijken we nu tegen community development aan? 

Delen van onze uitdagingen en successen

We hebben met elkaar de werkopdrachten gedeeld. Wat zijn de accenten binnen de verschillende opdrachten en wat zijn hierin ieders uitdagingen? We zien dat er veel overlap is op thema niveau. Thema’s die binnen verschillende opdrachten spelen:

- Verschuiving en/of inzet van algemene (collectieve) preventieve voorzieningen en voorliggend veld waardoor afname maatwerkvoorzieningen gerealiseerd wordt
- Inzet op participatie en activering inwoners
- Bewonersparticipatie stimuleren (o.a. door buurtnetwerken en ontmoetingsplekken te creëren)
- Gezondheid

We hebben met elkaar een aantal methodieken en werkwijze gedeeld en zijn vooral het gesprek aangegaan. Zo heeft Zaanstad bijvoorbeeld de ‘ladder’ ontwikkelt die in beeld brengt welke treden je allemaal kunt belopen voordat een inwoner daadwerkelijk professionele ondersteuning nodig heeft. Rheden heeft de methode: ‘krijg je straat aan de praat”. Een (snelle) manier om op straatniveau activiteiten op te zetten.

Volgende bijeenkomst?

Op 13 januari 2020 is onze volgende bijeenkomst in Utrecht. We willen dan inzoomen op het thema: bewonersparticipatie. Hoe stimuleer je bewonersparticipatie? Hoe zorg je voor inclusieve en sociale (buurt)ontmoetingsplekken en buurtnetwerken? 

Wil je ook betrokken worden?

Is de interesse gewekt om ook deel te nemen of een thema bespreekbaar te maken die opbouwwerk raakt? Of zou je graag willen aansluiten de 13e of meer horen over het programma van die bijeenkomst? Of misschien wat over het thema buurtparticipatie willen delen? Neem contact op met je collega die al aangesloten is bij de ‘club’ of mail/bel naar Walter van Vliet of Joanne Stoel als organisatoren van deze bijeenkomsten. Zij zijn bereikbaar via wvanvliet@radaruitvoering.nl / 0618532074 of jstoel@incluzio.nl/ 0651154934.