Buurtteams Utrecht ondertekenen Taalakkoord

1 juni 2017

Tel mee met Taal

Op 1 juni 2017 heeft Buurtteam Utrecht, samen met 13 andere Utrechtse organisaties, het Taalakkoord ondertekend. Een nieuwe en unieke stap naar een duurzame samenwerking tussen enerzijds organisaties die laaggeletterdheid herkennen en signaleren en anderzijds de taalaanbieders, bekrachtigd. Met als doel het terugdringen van de laaggeletterdheid en de taal- en digitale vaardigheden van de Utrechters te vergroten.

Met het Taalakkoord wordt een nieuwe fase in de Utrechtse samenwerking rond laaggeletterdheid gemarkeerd. Er wordt getekend voor een gezamenlijke aanpak, het verbeteren van werven en trainen van (taal)vrijwilligers en een samenhang in beleid en activiteiten. Het netwerk van toeleidende organisaties, zoals Buurtteams Utrecht, wordt nog beter aangesloten op het netwerk van taalaanbieders. Hierdoor wordt zowel vraag en aanbod goed op elkaar afgestemd, maar ook het aanbod beter zichtbaar gemaakt voor de inwoners.

(Digi)taalvaardigheid in Utrecht

Ongeveer 30.000 Utrechters zijn laaggeletterd en tenminste 68.000 Utrechters hebben moeite met de computer en digitale communicatie. Laaggeletterdheid heeft grote invloed op de kwaliteit van leven van mensen. Als men de taal beheerst is men minder afhankelijk van anderen voor dagelijkse zaken. Mensen vinden gemakkelijker werk en hebben minder vaak gezondheidsproblemen.

Deelnemende partijen

Deelnemers zijn de Bibliotheek Utrecht, Buurtteam Jeugd en Buurtteam Sociaal, Digiwijs, UWV, Gemeente Utrecht, Gilde Utrecht, Prago, Stichting Lezen & Schrijven, Taal doet meer, Taalplus, U-Centraal, Vrijwilligerscentrale en Wijk & Co. Organisaties kunnen zich nog aansluiten bij het Taalakkoord. Zo wordt de samenwerking in Utrecht rond (digi)taalvaardigheden steeds sterker. 

Buurtteams, een signalerende rol

Laaggeletterdheid is dan ook voor de 18 buurtteams een belangrijk thema. Binnen het Taalakkoord is afgesproken dat Buurtteams Utrecht zich vooral richt op het herkennen en signaleren van laaggeletterdheid en taalachterstand. Maar ook het bespreekbaar maken en inwoners begeleiden naar een passende oplossing, maakt deel uit van de laagdrempelige en praktijkgerichte aanpak. In de wijken Hoograven, Kanaleneiland, Overvecht en Zuilen werken de buurtteams nauw samen met het Taalhuis. De medewerkers van deze teams hebben een training gevolgd over het herkennen van laaggeletterdheid en het doorverwijzen van klanten. Ook zijn binnen deze teams ‘aandachtsfunctionarissen’ op het gebied van taalgeletterdheid aangewezen, die de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.

Concrete oplossingen

Een voorbeeld van een praktijkgerichte aanpak, is de cursus Voor ’t zelfde geld, georganiseerd in samenwerking met U-Centraal en het Taalhuis. Een cursus speciaal voor klanten die moeite hebben met taal en meer grip op hun financiën willen krijgen. De insteek is niet zozeer het volgen van een taalcursus maar concrete hulp. “Door het verbeteren van taal, draag je bij aan de zelfredzaamheid van mensen- een van de speerpunten van de buurtteams”. Aldus Yvonne van Baardwijk (buurtondernemer).

Tel mee met Taal

Het sluiten van taalakkoorden per regio is een van de doelen van Tel mee met Taal. In een kamerbrief stelt het actieprogramma dat gemeenten de regie houden én de verantwoordelijkheid nemen om samen met andere partijen het taalnetwerk duurzaam te maken. Steeds staat de hoofddoelstelling – de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen en leesbevordering bij kinderen – centraal.